ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΦ 230


Λόγω γενικού τεχνικού προβλήματος του ΚΗΔ ΑΠΘ οι εξετάσεις του ΜΕΦ 230 αναβάλλονται για την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00.

Ι. Βάσσης - Η. Ταξίδης