ΝΕΦ 251 - ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Μαίρη Μικέ


Η προφορική εξέταση του μαθήματος θα γίνει την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 12 μ. Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να δηλώσουν την πρόθεση εξέτασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση της διδάσκουσας έως την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 12 μ.