Εξετάσεις ΑΕΦ 152, Α. Λιανέρη


Οι φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν να λάβουν μέρος στις προφορικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου στο μάθημα παρακαλούνται να το δηλώσουν  στη διδάσκουσα (alelia@lit.auth.gr) μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου