Εξετάσεις ΑΕΦ 103 Α. Λιανέρη


Οι εξετάσεις για το μάθημα θα γίνουν με γραπτή εργασία που θα κατατεθεί στο elearning. Tα θέματα θα αναρτηθούν στις 23 Σεπτεμβρίου ώρα 11.00 και η εργασία θα πρέπει να αναρτηθεί χρησιμοποιώντας τον συνδεσμο στο elearning σε διάστημα 4 ωρών (ως 15.00).