ΑΕΦ 106 (Μ. Λιάτση)


Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στις προφορικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου στο μάθημα ΑΕΦ 106 (Μ. Λιάτση) παρακαλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στη διδάσκουσα (mliatsi@lit.auth.gr) το αργότερο μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου.