ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ


Αιτήσεις για λήψη πτυχίου εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021

Από τη Γραμματεία του Τμήματος  γνωστοποιείται ότι για την απονομή των πιστοποιητικών στους φοιτητές/τριες που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου του πανεπιστημιακού έτους 2020-2021 και την ανακήρυξή τους σε πτυχιούχους (στις 30 Αυγούστου 2021) απαιτούνται:

Βήμα 1

Α. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης «ορκωμοσίας» μέσω του περιβάλλοντος students.auth.gr  ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://it.auth.gr/el/node/5164

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από Δευτέρα 5 Ιουλίου έως την Κυριακή 17 Ιουλίου 2021.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί έστω και αν δεν έχουν εκδοθεί οι βαθμοί όλων των μαθημάτων της εξεταστικής.

 Στο περιβάλλον της αίτησης οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να επισυνάψουν:

α) σε αρχείο pdf, Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος ότι δεν οφείλουν βιβλία.

β) Στο περιβάλλον της αίτησης οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να επισυνάψουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 (Προς:  Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ.), όπως εκδίδεται από την πλατφόρμα gov.gr ή επικυρωμένη για το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομία, σκαναρισμένη σε μορφή pdf (επισυνάπτεται).

 Βήμα 2

Αφοί γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τη Γραμματεία, οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και οι φοιτητές/τριες λαμβάνουν σχετικό μήνυμα ανακήρυξής τους σε Υποψήφιους Πτυχιούχους.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!.

Εάν το σύστημα δεν σας αφήνει να κάνετε οριστική υποβολή της αίτησης σας διότι αναγράφει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις(ενώ έχετε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις σας) η γραμματεία κάνει τον απαραίτητο έλεγχο και μετά μπορείτε να την ολοκληρώσετε.

 

 

Την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021,  ημερομηνία λήψης πτυχίου, οι υποψήφιοι/ες θα ανακηρυχθούν Πτυχιούχοι  και θα τους αποσταλούν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα πιστοποιητικά που θα φέρουν ψηφιακή υπογραφή:

  1. Αντίγραφο πτυχίου
  2. Αναλυτική Βαθμολογία
  3. Βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (για αποφοίτους με έτος εισαγωγής 2015-2016 και μετά )
  4. Βεβαίωση πτυχιούχου

 

Για την έκδοση μεμβράνης πτυχίου («πάπυρος») απαιτείται κατάθεση 32 €.

Η κατάθεση γίνεται σε Τράπεζα Πειραιώς  στον αριθμό λογαριασμού:

5272-041780-361
ΙΒΑΝ GR 8701722720005272041780361
ΒΙC PIRBGRAAXXX

Δικαιούχος λογαριασμού: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η απόδειξη κατάθεσης αποστέλλεται στο email szegou@lit.auth.gr

 (θέμα του μηνύματος «Επιπλέον πιστοποιητικά-Πάπυρος»).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας

τηλ. επικοινωνίας: 2310995233, email: szegou@lit.auth.gr.

 

 

Συνημμένο: