Ελένη Παπαδάμου, εξέταση του μαθήματος ΓΛΩ 360


Ελένη Παπαδάμου, εξέταση του μαθήματος ΓΛΩ 360 "Νεοελληνικές Διάλεκτοι".

Η εξέταση του μαθήματος ΓΛΩ 360 "Νεοελληνικές Διάλεκτοι" θα γίνει στις 24/6 (13.00 - 15.00 μ.μ.).