Γιαννάκης Γεώργιος


Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλ.: 
2310 997104
Γραφείο: 
305 π.κ
Ώρες Συνεργασίας: 
Τρίτη 10.00 - 12.00 διαδικτυακά

Ο Γεώργιος Κ. Γιαννάκης σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Πτυχίο 1977) και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη γενική γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου (1979-81) και ιστορικοσυγκριτική και ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (C.Phil. 1988, Ph.D. 1992). Παρακολούθησε επίσης το Vaughan Centennial Institute στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ (καλοκαίρι 1991). Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (1992-95), στο Loyola Marymount University (Λος Άντζελες) (1991-97), στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1998-2010), ενώ κατά το διάστημα 2010-2014 ήταν Αναπληρωτής Καθηγητής και από το 2014 είναι Καθηγητής της Ιστορικής Γλωσσολογίας με έμφαση στην Ινδοευρωπαϊκή Γλωσσολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Ειδικεύεται στην αρχαία ελληνική και τις υπόλοιπες αρχαίες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, καθώς και στην ιστορική και συγκριτική γλωσσολογία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στον χώρο της ιστορικής και συγκριτικής γλωσσολογίας με αιχμή την ελληνική και άλλες αρχαίες γλώσσες της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, καθώς και στη διεπιστημονική εξέταση της γλώσσας σε σχέση με τον πολιτισμό και με άλλους κλάδους των ανθρωπιστικών επιστημών, όπως είναι η φιλολογία, η αρχαιολογία και η εθνογραφία. Έχει συγγράψει πάνω από 80 μελέτες οι οποίες έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά, σε τιμητικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων (βλέπε επιλογή στο Εργοβιογραφικό), έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων και ειδικών συμποσίων και είναι συγγραφέας των βιβλίων: (1) Studies in the syntax and semantics of the reduplicated presents of Homeric Greek and Indo-European (Innsbruck 1997), (2) Ιστορική Γλωσσολογία και Φιλολογία (Θεσσαλονίκη 2011), (4) Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics (E. J. Brill, Leiden - Boston 2014) -(General Editor); (5) Οι Ινδοευρωπαίοι. Μέρος Α: Γλώσσα και Πολιτισμός, 2η έκδοση (Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ - Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 2015--1η έκδ. 2005). Έχει επιμεληθεί της ελληνικής έκδοσης των βιβλίων: (1) A. L. Sihler Συγκριτική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής και της Λατινικής (Εκδ. Δ. Ν. Παπαδήμα, Αθήνα 2009), (2) M. L. West, Ινδοευρωπαϊκή ποίηση και μυθολογία (ΙΝΣ-Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 2013), (3) του τετράγλωσσου τόμου Αρχαία Μακεδονία: Γλώσσα, Ιστορία, Πολιτισμός (ΚΕΓ, Θεσσαλονίκη 2012--βλ. τον ηλεκτρονικό κόμβο: "Θετίμα-Αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι στο: http://ancdialects.greeklanguage.gr), (4) Ο γλωσσικός χάρτης της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας κατά την αρχαιότητα (ΚΕΓ, Θεσσαλονίκη 2015--βλ. τον ηλεκτρονικό κόμβο: "Θετίμα-Αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι στο: http://ancdialects.greeklanguage.gr), 5) του βιβλίου των J. Clackson & G. Horrocks, Ιστορία της λατινικής γλώσσας (εκδ. Δ. Ν. Παπαδήμα, Αθήνα 2014) και 6) του βιβλίου του L. R. Palmer, Η αρχαία ελληνική γλώσσα (εκδ. Δ. Ν. Παπαδήμα, Αθήνα 2015). Έχει επίσης συνεπιμεληθεί (με τους Μ. Μπαλτατζάνη, Γ. Ξυδόπουλο και Α. Τσαγγαλίδη) της έκδοσης των πρακτικών του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (Ιωάννινα 2009), του τόμου 12 Κείμενα για τη Γλωσσολογία (Αθήνα 2011) και, με τους E. Crespo και Π. Φίλο, την έκδοση Studies in Ancient Greek Dialects: From Central Greece to the Black Sea (de Gruyter, Berlin 2018) και με τους Christoforos Charalambakis, Franco Montanari και Antonios Rengakos,  Studies in Greek LexicographyBerlin: de Gruyter, 2019, και με τους Luz Conti, Jesus de la Villa & Raquel Fornieles, Synchrony and Diachrony of Ancient Greek. Language, Linguistics and Philology. Berlin: de Gruyter, 2021. Τέλος, ετοιμάζει τις μονογραφίες: (1) Οι Ινδοευρωπαίοι. Μέρος Β: Κοινωνική οργάνωση και θεσμοί, (2) Εγχειρίδιο της Σανσκριτικής, (3) The Indo-European language of death. A linguistic study of the metaphors of death, dying, and afterlife in Greek and Indo-European, (4)  Morphophonosyntax of Indo-European, (5) Historical Linguistics and Philology and (6) Ancient Greek and Indo-European taboos, (7) Encyclopedia of Greek Language and Linguistics (General Editor--E. J. Brill).

 

 

CURRICULUM VITAE

 

PERSONAL DATA

Georgios K. Giannakis

Professor of Historical and Indo-European Linguistics

School of Philosophy

Faculty of Philology

Department of Linguistics

Aristotle University of Thessaloniki

GR-541 24, THESSALONIKI

Tel. xxx-2310-997104 

email: ggianak@lit.auth.gr

EDUCATION

1977: BA in Classics, University of Ioannina

1979-81: Graduate Studies in Linguistics, University of Chicago

1985-92:  Graduate Studies in Indo-European Linguistics, University of California at Los Angeles (C.Phil. 1988, Ph.D. 1992)

Summer 1991: Vaughan Centennial Institute, Stanford University

 

ACADEMIC POSITIONS

2014-: Professor of Historical and Indo-European Linguistics, Department of Linguistics, Aristotle University of Thessaloniki

2010-2014: Associate Professor of Historical and Indo-European Linguistics, Department of Linguistics, Aristotle University of Thessaloniki

2004-2010: Associate Professor of Linguistics, Department of Linguistics, University of Ioannina

1998-2004: Assistant Professor of Linguistics, Department of Linguistics, University of Ioannina

1995-97: Assistant Professor, Loyola Marymount University, Los Angeles, Department of Classics and Basil P. Caloyeras Center of Greek Studies

1992-94: Instructor, University of California, Los Angeles, Department of Classics

1991-95: Lecturer, Loyola Marymount University, Los Angeles, Department of Classics and Basil P. Caloyeras Center of Greek Studies

1995-97: Research Fellow, University of California, Los Angeles, Interdepartmental Program in Indo-European Studies

1994-95: Visiting Scholar, University of California, Los Angeles, Department of Classics

 

SCHOLARSHIPS - MERITS - AWARDS

Received various scholarships and awards, among them:

2016-19: “HERA: Multilingualism and Minority Languages in Ancient Europe” (a collaborative research program of the European Union): Research Associate with the Autonomous University of Madrid with the theme: “Languages and Dialects in Contact in Ancient Νorthern Greece” (PI: Emilio Crespo). (participating institutions: University of Rome “La Sapienza”, University of Siena, Autonomous University of Madrid, University of Leiden and University of Ghent). (Project Leader: Professor Albio Cesare Cassio, University of Rome “La Sapienza”).

2017-: Member of the "New Buck" project under the direction of Professor Rudolf Wachter (University of Basel & University of Lausanne).

2010-15: “Ancient Greek Dialects of vital importance for the con­tinuity of the Greek language and the cultural tradition– A documentation project for the support of the curricula in the Universities’ Departments of Language and Literature”, implemented through the Operational Program “Education and Life-long Learning” of The Ministry of Educa­tion and Religious Affairs, Culture and Sports, co-funded by the E.U. (European Social Fund) and by National Resources (NSRF 2007-2013 and 2013-2015).  

2003: “Sotiris Dakaris” Research Grant, Research Committee, University of Ioannina

1991: Vaughan Centennial Fellowship, Stanford University

 

SELECT PUBLICATIONS

BOOKS

1.  Studies in the syntax and the semantics of the reduplicated presents of Homeric Greek and Indo-European (Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, Band 90). Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität, 1997, Pp. 317.

2.  Ιστορική Γλωσσολογία και Φιλολογία [Historical Linguistics and Philology]. Thessaloniki: Institute of Modern Greek Studies - Manolis Triantafyllidis Foundation, 2011, Pp. 298.

3. Executive Editor of Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics, 3 vols. Leiden - Boston: E. J. Brill, 2014, Pp. xxiv + 1845.

5.  Οι ΙνδοευρωπαίοιΜέρος ΑΓλώσσα και Πολιτισμός [The Indo-Europeans. Part I: Language and Culture], 2nd edition (1st ed. 2005). Thessaloniki: Institute of Modern Greek Studies [Manolis Triantafyllidis Foundation], 2015, Pp. 360.

6. ed.A. L. Sihler Συγκριτική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής και της Λατινικής, Athens: D. N. Papadimas, 2009. (Original English edition: New Comparative Grammar of Greek and Latin. Oxford - New York: Oxford University Press, 1995.)

7. (electronic edition) Proceedings of the 8th International Conference on Greek Linguistics, August 30th - September 2nd, 2007 (with Μ. Baltazani, G. Xydopoulos, A. Tsangalidis), Ioannina 2009.

8. ed. 12 Κείμενα για τη Γλωσσολογία [12 Texts on Linguistics] (with M. Baltazani, G. Xydopoulos and A. Tsangalidis), Athens: Kontyli 2011.

9.  ed. Ancient Macedonia: Language, History, Culture. Thessaloniki: Center for the Greek Language, 2012 (online: “Thetima: Ancient Greek dialects”:  http://ancdialects.greeklanguage.gr).

10. ed. M. L. West, Ινδοευρωπαϊκή ποίηση και μυθολογία [= Indo-European Poetry and Myth]. Thessaloniki: Institute of Modern Greek Studies [Manolis Triantafyllidis Foundation], 2013). 

11. ed. J. Clackson & G. Horrocks, Ιστορία της λατινικής γλώσσας [= The Blackwell History of the Latin Language]. Athens: D. N. Papadimas, 2014.

12. ed. L. R. Palmer, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής [= The Greek Language]. Athens: D. N. Papadimas, 2015.

13. ed. Ο γλωσσικός χάρτης της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας κατά την αρχαιότητα [The Linguistic Map of Central and Northern Greece in Antiquity]. Thessaloniki: Center for the Greek Language, 2015 (online: “Thetima: Ancient Greek dialects”:  http://ancdialects.greeklanguage.gr).

14. ed. (with E. Crespo and P. Filos). Studies in Ancient Greek Dialects: From Central Greece to the Black Sea. Berlin: de Gruyter, 2018.

15. ed. (with Christoforos Charalambakis, Franco Montanari and Antonios Rengakos),  Studies in Greek LexicographyBerlin: de Gruyter, 2019.

16. ed. (with Luz Conti, Jesus de la Villa and Raquel Fornieles), Synchrony and Diachrony of Ancient Greek. Language, Linguistics and Philology. Berlin de Gruyter 2021.

17. ed. (with Emilio Crespo, Jesus de la Villa, Panagiotis Filos). The relation of historical linguistics and classical philology (Trends in Classics 14). Berlin: de Gruyter (forthcoming).

 

IN PREPARATION

(1) Οι Ινδοευρωπαίοι. Μέρος Β: Κοινωνική οργάνωση και θεσμοί 

(2) Εγχειρίδιο της Σανσκριτικής

(3) The Indo-European language of death. A linguistic study of the metaphors of death, dying, and afterlife in Greek and Indo-European

 (4) Indo-European Morphophonosyntax

 (5) Historical Linguistics and Philology

 (6) Ancient Greek and Indo-European taboos. 

 (7)  Encyclopedia of Greek Language and Linguistics (General Editor--E. J. Brill). 

 (8) ed. Emde Boas, Evert van, et al., The Cambridge Grammar of Classical Greek (Greek edition), Crete University Press.

  

ARTICLES

1. “Homeric μίμνωἴσχωἵζω and πίπτω: A semantic approach”. Glotta 69 (1991), 48-76.

2. “Reduplication as a morphological marker in the Indo-European languages: Reduplicated presents”. Word 43 (1992), 161-196.

3. “The tense-aspect system of the Proto-Indo-European verb”. Word 44 (1993), 485-495.

4. “On the Indo-European mythopoetic formula *(H)nomṇ dhē- 'put/make a name”. Papers from the 29th Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society (1993), 187-198.

5. “A Note on Iliad K 198-200”. Glotta 71 (1993), 34-36.

6. “Metaphors of death and dying in the language and culture of the Indo-Europeans”. In: Sprache und Kultur der Indogermanen. 10. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft, Innsbruck, 22.-28. September 1996, Wolfgang Meid (ed.), 581-600 (Innsbrücker Beiträge zur Sprachwissenschaft, Band 93), Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität 1998.

7. “The ‘Fate-as-Spinner’ motif: a study on the poetic and metaphorical language of Ancient Greek and Indo-European", Part I. Indogermanische Forschungen 103 (1998), 1-27.

8. “The ‘Fate-as-Spinner’ motif: a study on the poetic and metaphorical language of Ancient Greek and Indo-European", Part II. Indogermanische Forschungen 104 (1999), 95-109.

9. “Η ινδοευρωπαϊκή ρίζα *kwel(h)- και τα παράγωγά της στην ελληνική και σε άλλες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Studies in Greek Linguistics 18 (1998), 126-140.

10. “Το ποιητικό μοτίβο «γάμος - θάνατος» στην αρχαία ελληνική και την ινδοευρωπαϊκή”. ΔΩΔΩΝΗ - «Φιλολογία» 27 (1998), 93-113.

11. “Ο αναδιπλασιασμός ως μορφολογικό στοιχείο του ρηματικού συστήματος της αρχαίας ελληνικής και της ινδοευρωπαϊκής”. Studies in Greek Linguistics 20 (2000), 99-110.

12. “On Greek ἄντρον”. Glotta 76 (2000), 192-198.

13. “Classical Greek studies on the verge of the millennium: A linguist’s view”. Phasis: Greek and Roman Studies 2-3 (2000), 136-140.

14. “Ο ινδοευρωπαίος ποιητής και η τέχνη του: μια ιστορικοσυγκριτική προσέγγιση”. ΔΩΔΩNH - «Φιλολογία» 29 (2000), 7-20.

15. “Light is life, dark is death: An ancient Greek and Indo-European metaphor”. ΔΩΔΩNH - «Φιλολογία» 30 (2001), 127-153.

16. “Στοιχεία «μορφωνοσύνταξης» της ινδοευρωπαϊκής”.  Studies in Greek Linguistics 21 (2001), 121-132.

17. “On some expressions of ‘killing’ and ‘dying’ in Hittite and Indo-European”. In: Anatolisch und Indogermanisch/Anatolico e Indoeuropeo. Akten des Kolloquiums der Indogermanischen Gesellschaft Pavia, 22.-25. September 1998, 147-165. Ed. by Onofrio Carruba & Wolfgang Meid (Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, Band 100). Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität 2001.

18. “H έκφραση της έμφασης στις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες”.  Studies in Greek Linguistics 22 (2002), 114-125.

19. “Greek πεῖραρ, Sanskrit párvata-, and related terms”. In: Paitimāna: Essays in Iranian, Indo-European, and Indian Studies in Honor of Hanns-Peter Schmidt. Ed. by Siamak Adhami, 1-12. Costa Mesa, CA: Mazda Publishers, Inc. 2003.

20. “Iστορία της γλώσσας και γενετική”. BIO. Περιοδικό για τη Bιοτεχνολογία, το Περιβάλλον και τον Άνθρωπο, vol. 5.2 (2003), 70-75.

21. “Kριτική επισκόπηση της ινδοευρωπαϊκής γλωσσολογίας”. ΔΩΔΩNH  «Φιλολογία» 32 (2003), 81-139.

22. “H ιστορικοσυγκριτική ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία σήμερα στην Eλλάδα”. Γλωσσολογία/Glossologia 16 (2004-2005), 169-198.

23. “H (κλασική) φιλολογία από τη σκοπιά του (ιστορικοσυγκριτικού) γλωσσολόγου”. ΔΩΔΩNH - «Φιλολογία» 34 (2005), 239-267.

24. “Σκέψεις για την ιστορία της ελληνικής γλώσσας”. Nέα Eστία vol. 161, fasc. 1799 (2007), 607-622.

25. “Iνδοευρωπαϊκή μεταφορά”. Studies in Greek Linguistics 27 (2007), 65-77.

26. "Η γλώσσα ως γέφυρα που ενώνει ή χωρίζει", Πρακτικά του Α' Πανειπηρωτικού Συνεδρίου Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης, (2007), 33-42. 

27. “The Indo-European poet and his craft”. ’Aλεξάνδρεια/Alessandria. Rivista di Glottologia 2 (2008), 47-65.

28. “Γλωσσική αποκατάσταση και η έννοια της «ευλογοφάνειας»”. In: Γλώσσης χάριν. Τόμος αφιερωμένος από τον τομέα Γλωσσολογίας στον καθηγητή Γεώργιο Mπαμπινιώτη. Α. Μόζερ, Α. Μπακάκου-Ορφανού, Χ. Χαραλαμπάκης, Δ. Χειλά-Μαρκοπούλου (eds.), 211-223. Αθήνα: Eλληνικά Γράμματα 2009.

29. “The concept of ‘plausibility’ in historical linguistics”. In: Proceedings of the 8th International Conference on Greek Linguistics, August 30th - September 2nd, 2007. G.K. Giannakis, M. Baltazani, G. Xydopoulos, A. Tsanagalidis (eds.), 150-162. Ioannina 2009.

30. “(Historical) Linguistics and (Classical) Philology”. The Journal of Indo-European Studies 37.3&4 (2009), 351-397.

31. “Can a Historical Greek Grammar be Written? - An Appraisal of A. N. Jannaris’ Work”. In: Greek. A Language in Evolution. Essays in Honour of Antonios N. Jannaris, Chrys C. Caragounis (ed.), 295-313. Hildesheim - Zürich - New York: Georg Olms Verlag 2010.

32. “Ινδοευρωπαϊκές συγγένειες των πατρωνυμικών σε -ίδης της αρχαίας ελληνικής”. Studies in Greek Linguistics 30 (2010), 175-187.

33. “Κάρολος Δαρβίνος, Αύγουστος Σλάιχερ και η θεωρία της γλωσσικής αλλαγής”, to appear in: Α. Καλοκαιρινός & Ι. Τσιμπλή (eds.), Γλώσσα και εξέλιξη: Βιογλωσσολογικές προοπτικές. Irakleion: University Press of Crete.

34. “Indo-European Linguistic Background of Ancient Greek”, In Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics (2014), vol. 2, 212-225.

35. “Reduplicated Presents”. In: Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics (2014), vol. 3, 208-211.

36. “Reduplication”. In: Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics (2014), vol. 3, 212-214.

37. “Movable s-”. In: Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics (2014), vol. 2, 469-470.

38. “Present Stem Formation”. In: Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics (2014), vol. 3, 146-149.

39. “Poetic Language”. In: Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics (2014), vol. 3, 102-112.

40. “Introduction”, Introductory essay in the Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics (2014), vol. 1, vii-xxiii.

41. “Ancient Greek and Indo-European curses: A different genre?”. ’Aλεξάνδρεια/Alessandria. Rivista di Glottologia 9 (2015), 7-33.

42. “The ‘marriage-to-death’ theme in Ancient Greek and Indo-European language and culture”. In: Miscellanea Indogermanica. Festschrift für José Luis García Ramón zum 65. Geburtstag, 223-236. Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität 2017. 

43.  “Tmesis and univerbation in Indo-European” (forthcoming).

44. "A note on the Pella curse tablet". In Maiores philologiae pontes: Festschrift für Michael Meier-Brügger, 62-67. Ann Arbor & New York: Beech Stave Press 2020.

45. "On Indo-European metaphor” (to appear).

46. "The concept of 'emphasis' in Ancient Greek and Indo-European". In Synchrony and Diachrony of Ancient Greek: Language, Linguistics and Philology. Essays in Honor of Emilio Crespo, 413-437. Berlin: de Gruyter 2021. 

47. “August Schleicher, Language Change and the Theory of Evolution" (to appear).

48. "Πονηρός and its semantic congeners in the history of the Greek language" (forthcoming).

49. "The east/west and right/left dualism and the rise of taboos in Ancient Greek language and culture". In: Studies in Greek Lexicography, 233-262. Berlin: De Gruyter, 2019.

50. "Απαγορευμένη γλώσσα: γλωσσικά ταμπού της αρχαίας ελληνικής και της ινδοευρωπαϊκής". Studies in Greek Linguistics 39 (2019), 309-323.

51. (with Emilio Crespo) "The dialect and geographical origin of the inquirers in the Dodona lead-tablet corpus" (forthcoming).

52. "Forbidden language and the rise of linguistic taboos in Ancient Greek" (to appear).

53. (with Emilio Crespo). "Dialectally hybrid inquiries in the Dodona lamellae", Linguarum Varietas 8 (2019), 43-61.

54. (with Emilio Crespo). "The provenance of the Dodona oracle consultants", forthcoming.

55. "‘Slaughter’ and ‘eat’: Indo-European *(s)bhag- and the meeting ground of historical linguistics and philology" (to appear).

56. "Dialect convergence and linguistic change: The Dodona tablets corpus and its significance for the study of the history of the Greek language" (forthcoming in the proceedings of Postclassical Greek Conference 1, Cologne). 

 

Other:

57. “General Introduction” to the Greek edition of the book A. L. Sihler Συγκριτική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής και της Λατινικής, Athens: D. N. Papadimas, 2009, xx-xxviii.

58. “Introduction” to the book Ancient Macedonia: Language, History, Culture.  Thessaloniki: Center for the Greek Language, 2012, 7-9. 

59. “Introducton” to the Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics, 3 vols. Leiden - Boston: E. J. Brill 2014, vii-x.

60. “History of Ancient Greek: Towards an ‘evaluation’ of a long process”, Round Table. Studies in Greek Linguistics 35 (2015), 697-700.

61. “Introductionto the book Ο γλωσσικός χάρτης της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας κατά την αρχαιότητα. Thessaloniki: Center for the Greek Language, 2015, 9-17.

62. “Studies in Ancient Greek Dialects: From Central Greece to the Black Sea. Introductory Remarks”. In: Studies in Ancient Greek Dialects: From Central Greece to the Black Sea. Berlin: de Gruyter, 2017, 1-25. 

63. "Laudatio for Emilio Crespo", in the conferral of the Honorary Doctoral Degree of Aristotle University of Thessaloniki upon  Emilio Crespo, Professor of Greek Linguistics at Universidad Autόnoma de Madrid (1-6-2017, see http://www.lit.auth.gr/node/5470).

64. "Emilio Crespo Güemes: The Man and the Scholar". In Synchrony and Diachrony of Ancient Greek: Language, Linguistics and Philology. Essays in Honor of Emilio Crespo, xv-xxii. Berlin: de Gruyter.

 

BOOK REVIEWS

Numerous book reviews in international scholarly journals.

 

CONFERENCES

Trends in Classics 14: "Historical Linguistics and Classical Philology", Thessaloniki 5-7 March, 2021.

 

RESEARCH AREAS

Historical and comparative linguistics, Indo-European languages and linguistics, Ancient Greek language and linguistics, history of the Greek language, history of linguistics, poetic language, comparative mythology, language and culture.