ΜΕΦ 221 (Χρ. Σιμελίδης) - Εμβόλιμη εξεταστική


ΜΕΦ 221 (Χρ. Σιμελίδης) - Εμβόλιμη εξεταστική 
 

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί προφορικά την Παρασκευή 18.6, στις 9.00 (ο σύνδεσμος έχει αναρτηθεί στο e-learning). Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διδάσκοντα έως και την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021.