ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΝΕΦ 203 (Μ. Βασιλειάδη)


ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΝΕΦ 203 (Μ. Βασιλειάδη)
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν δηλώσει στη Γραμματεία τη συμμετοχή τους στην εμβόλιμη εξέταση του ΝΕΦ 203, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα με τη διδάσκουσα μέχρι τις 11.6. Οι εξετάσεις θα γίνουν προφορικά στις 17.6, 9.00-11.00, μέσω της πλατφόρμας zoom σε σύνδεσμο που θα κοινοποιηθεί εγκαίρως.