ΝΕΦ 204_Λ. Βαρελάς


ΝΕΦ 204_Λ. Βαρελάς
Η εμβόλιμη εξέταση θα γίνει προφορικά, την Τρίτη 29 Ιουνίου, ώρες 09:30-11:00.
Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στο μέιλ του διδάσκοντος μέχρι τις 15 Ιουνίου. Ο σύνδεσμος της εξέτασης θα ανακοινωθεί εγκαίρως.