ΓΛΩ 360 (Ε. Παπαδάμου) - Αναπλήρωση μαθήματος


Η αναπλήρωση του μαθήματος ΓΛΩ 360 (Νεοελληνικές Διάλεκτοι) θα γίνει την Παρασκευή 26/3 18.30 - 21.00 μ.μ.

Link: Join Zoom Meeting
https://authgr.zoom.us/j/93297749590?pwd=NjlSbEtsWFRXNDdPblZVV1pCQWdJQT09