Παπαδοπούλου Θάλεια Χ.


Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τηλ.: 
2310 997147
Γραφείο: 
209 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Πέμπτη 11.00-12.00 και ύστερα από συνεννόηση

Η Θάλεια Παπαδοπούλου σπούδασε φιλολογία με ειδίκευση στην κλασική φιλολογία. Είναι αριστούχος απόφοιτη του ΑΠΘ (1989-1993) και του Πανεπιστημίου Cambridge (MPhil 1995, PhD 2000). Ήταν υπότροφος του Ι.Κ.Υ. κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών και διδακτορικών της σπουδών. Έχει διδάξει κλασική φιλολογία στα Πανεπιστήμια του Cambridge (έμμισθη βοηθός για διδασκαλία, 1996-2000), της Οξφόρδης (λέκτορας, Κολλέγιο Corpus Christi, 2000- 2001), της Κρήτης (ειδική επιστήμων κατά το ΠΔ 407/1980, 2001-2002) και των Ιωαννίνων (λέκτορας, 2002-2009). Έχει διατελέσει εκλεγμένη μεταδιδακτορική ερευνήτρια στην Κλασική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (2000-2001, Κολλέγιο Wolfson). Από το 2010 είναι Επίκουρη και από το 2015 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στον Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ.

Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα ανήκουν η αρχαία ελληνική τραγωδία, η ρωμαϊκή τραγωδία, το έπος, η ιστοριογραφία, η λογοτεχνική κριτική στην αρχαιότητα και η πρόσληψη της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας σε μεταγενέστερες περιόδους. Είναι συγγραφέας των βιβλίων (1) Heracles and Euripidean Tragedy (Cambridge University Press 2005) (2) Euripides: Phoenician Women (Duckworth 2008) (3) Aeschylus: Suppliants (Duckworth 2011).

Θάλεια Χ. Παπαδοπούλου

ΣΠΟΥΔΕΣ

1989-1993: Πτυχίο Φιλολογίας με ειδίκευση στην Κλασική Φιλολογία, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

1994-1995: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MPhil) στην Κλασική Φιλολογία,
Πανεπιστήμιο Cambridge, Σχολή Κλασικών Σπουδών, Κολλέγιο New Hall (Murray
Edwards).

1996-2000: Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στην Κλασική Φιλολογία, Πανεπιστήμιο
Cambridge, Σχολή Κλασικών Σπουδών, Κολλέγιο Newnham.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Studies in Euripides’ Heracles. Επόπτρια: P.E. Easterling. Εξεταστές: James Diggle
(Cambridge) και Christopher Collard (Οξφόρδη).

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

1996-2000: Έμμισθη Βοηθός για διδασκαλία σε προπτυχιακούς φοιτητές (Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία), Πανεπιστήμιο Cambridge, Σχολή Κλασικών
Σπουδών.

2000-2001: Εκλεγμένη Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια με ειδίκευση στην Κλασική
Φιλολογία, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, Τομέας Κλασικών Σπουδών, Κολλέγιο
Wolfson.

2000-2001: Λέκτορας (Αρχαία Ελληνική και Λατινική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνική
Λογοτεχνία), Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, Τομέας Κλασικών Σπουδών, Κολλέγιο
Corpus Christi.

2001-2002: Ειδική επιστήμων κατά το ΠΔ 407/1980 (Αρχαία Ελληνική και Λατινική
Γλώσσα, Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία), Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φιλολογίας,
Τομέας Κλασικών Σπουδών.

2002-2009: Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας
Κλασικών Σπουδών.

10-6-2008: Εκλογή σε θέση Επίκουρης Καθηγήτριας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα
Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών. Ο διορισμός (ΦΕΚ 4-9-2009, αρ. φύλλου
748) δεν έγινε αποδεκτός.

23-1-2009: Εκλογή σε θέση Επίκουρης Καθηγήτριας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών. ΦΕΚ διορισμού 7-6-
2010, αρ. φύλλου 465.

6-10-2014: Εκλογή σε θέση Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών. ΦΕΚ διορισμού 24-3-2015, αρ. φύλλου 247.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1990-1993: Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για άριστη
επίδοση σε όλα τα έτη των προπτυχιακών σπουδών.

1996-1999: Υποτροφία, κατόπιν γραπτών εξετάσεων, από το Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο
Cambridge.

1996-1999: Υποτροφία από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη για εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής στο Cambridge.

1996-1999: Υποτροφία από το Πανεπιστήμιο Nottingham, Σχολή Κλασικών
Σπουδών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (δεν έγινε αποδεκτή).

1997-1998: Υποτροφία επίδοσης Laurence, Πανεπιστήμιο Cambridge, Σχολή
Κλασικών Σπουδών.

1999-2000: Υποτροφία επίδοσης Jebb, Πανεπιστήμιο Cambridge, Σχολή Κλασικών
Σπουδών.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

1. Heracles and Euripidean Tragedy. Cambridge: Cambridge University Press 2005.

2. Euripides: Phoenician Women. London: Duckworth 2008.

3. Aeschylus: Suppliants. London: Duckworth 2011.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

1. P.T. Stevens (1971), Euripides: Andromache. Oxford. Μτφρ. Κ. Καβουνίδου,
Αθήνα: Καρδαμίτσα (2010).

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

1. ‘Subjectivity and Community in Greek Tragedy: The Example of Euripides’
Heracles’, στον συλλογικό τόμο: S. Patsalidis/E. Sakellaridou (edd.), (Dis)placing
Classical Greek Theatre
, 297-307. Thessaloniki 1999.

2. ‘Representations of Athena in Greek Tragedy’, στον συλλογικό τόμο: S.
Deacy/A. Villing (edd.), Athena in the Classical World, 293-310. Leiden 2001.

3. ‘Revenge in Euripides’ Heracles’, στον συλλογικό τόμο: F. Budelmann/P.
Michelakis (edd.), Homer, Tragedy and Beyond: Essays in Honour of Professor
P.E. Easterling
, 113-128. London 2001.

4. ‘Ανθρωπολογία, Κοινωνιολογία και Λογοτεχνική Παράδοση. Το Γυναικείο
Στοιχείο στην Αρχαία Ελληνική Τραγωδία’ στον συλλογικό τόμο: Α.
Μαρκαντωνάτος/Χ. Τσαγγάλης (επιμ.), Σημεία. Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην
Αρχαία Ελληνική Τραγωδία
, 149-177. Αθήνα 2008.

5. ‘Altruism, Sovereignty and the degeneration of Athenian
Imperialism in Greek Tragedy and Thucydides’, στον συλλογικό τόμο: A.
Markantonatos/B. Zimmermann (edd.), Crisis on Stage: Tragedy and Comedy in
Late Fifth-Century Athens
. 377-404. Berlin 2011.

6. 'Euripidean frenzy goes to Rome: The Case of Roman Comedy and Novel',

στον συλλογικό τόμο: P. Kyriakou/A. Rengakos (edd.), Wisdom and Folly in Euripides,

335-346. Berlin 2016.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. ‘The Presentation of the Inner Self: Euripides’ Medea 1021-55 and Apollonius
Rhodius’ Argonautica 3, 772-801’, Mnemosyne 50 (1997) 641-664.

2. ‘Tradition and Invention in the Greek Tragic Scholia: Some Examples of
Terminology’, SIFC 16 (1998) 202-232.

3. ‘Literary Theory and Terminology in the Greek Tragic Scholia: The Case of
Plasma’, BICS 43 (1999) 203-210.

4. ‘Cassandra’s Radiant Vigour and the Ironic Optimism of Euripides’ Troades’,
Mnemosyne 53 (2000) 513-527.

5. ‘The Prophetic Figure in Euripides’ Phoenissae and Bacchae’, Hermes
129 (2001) 21-31.

6. ‘Herakles and Hercules: The Hero’s Ambivalence in Euripides and Seneca’,
Mnemosyne 57 (2004) 257-283.

7. ‘Artemis and Constructs of Meaning in Euripides’ Iphigenia in Tauris’, Ariadne
11 (2005) 107-128.

8. ‘The Argive Decision in Favour of the Danaids in Aeschylus’ Suppliants’, Dioniso n.s. 5

(2015), 5-30.

 

ΛΗΜΜΑΤΑ

1. 'Euripides: Alcestis', Literary Encyclopedia, ed. J. Burgess (September 2012).

2. 'Euripides: Supplices', Literary Encyclopedia, ed. J. Burgess (September 2012).

3. ‘Euripides: Phoenician Women’, The Blackwell Encyclopedia of Greek Tragedy, ed. H. Roisman. Oxford 2013.

4. ‘Authorial Self-consciousness’, The Blackwell Encyclopedia of Greek Tragedy, ed. H. Roisman. Oxford 2013.

ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. ‘Η αγάπη και ο θάνατος στην Άλκηστη του Ευριπίδη’, στο πρόγραμμα της
θεατρικής παράστασης της Άλκηστης του Ευριπίδη, ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων,
καλοκαίρι 2003, σελ. 35-39.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

1. W. B. Tyrrell/L. J. Bennett (1998), Recapturing Sophocles’ Antigone. New
York/Oxford, JHS 120 (2000) 154-155.

2. A. P. Burnett (1998), Revenge in Attic and Later Tragedy. Berkeley, JHS 121
(2001) 193.

3. B. L. Goward (1995), Telling Tragedy: Narrative Technique in Aeschylus,
Sophocles and Euripides.
London, JHS 122 (2002) 167-168.

4. R. Scodel (1999), Credible Impossibilities: Conventions and Strategies of
Verisimilitude in Homer and Greek Tragedy
. Stuttgart/Leipzig, JHS 122
(2002) 166-167.

5. E. S. Belfiore (2000), Murder among Friends: Violation of philia in Greek
Tragedy
. Oxford, JHS 123 (2003) 203-204.

6. D. J. Mastronarde (2002) (ed.), Euripides: Medea. Cambridge Greek and
Latin Classics. Cambridge, ElAnt 8.2 (2004) 1-4.

7. E. Stafford (2012), Herakles. London: Routledge, JHS 133 (2013), 219-220.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

1. ‘Assessment of the Euripidean Art in the Euripidean Scholia’, Σεμινάριο
Σχολής Κλασικών Σπουδών, Cambridge, Mάιος 1997.

2. ‘Subjectivity and Community in Greek Tragedy: The Example of
Euripides’ Heracles’, Διεθνές Συνέδριο ‘Millennium Responses:
(Dis)placing Ancient Greek Theatre’, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος 1997.

3. ‘Subjectivity and Community in Greek Tragedy’ (εκτενέστερη μορφή της
προηγούμενης ομιλίας), Σεμινάριο Σχολής Κλασικών Σπουδών, Cambridge,
Οκτώβριος 1997.

4. ‘ΗΡΑΚΛΕΗΣ ΠΤΟΛΙΠΟΡΘΟΣ in the (Hesiodic) Catalogue of Women’,
Σεμινάριο Σχολής Κλασικών Σπουδών, Cambridge, Φεβρουάριος 1998.

5. ‘Introducing a Goddess: The Function of Athena in Euripides’ Heracles’,
Διεθνές Συνέδριο για τη θεά Αθηνά, Οξφόρδη, Απρίλιος 1998.

6. ‘Literary Theory and Terminology in the Tragic Scholia: The Case of
Plasma’, ετήσιο Συνέδριο της Ένωσης Πανεπιστημιακών Κλασικών
Φιλολόγων, Lampeter, Απρίλιος 1998.

7. ‘Subjectivity and the Political Character of Greek Tragedy’, κατόπιν
προσκλήσεως, Σχολή Λογοτεχνίας και Δράματος, Πανεπιστήμιο Κρακoβίας,
Πολωνία, Μάιος 1998.

8. ‘Interdisciplinary Approaches to Greek Tragedy: Ritual and Euripides’
Heracles’, 13ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θεατρολογίας, Canterbury, Ιούλιος 1998.

9. ‘Exploring Limits in Euripides’ Heracles and in Seneca’s Hercules Furens’,
8ο Διεθνές Συνέδριο Συγκριτικής Γραμματολογίας, Lancaster, Ιούλιος 1998.

10. ‘The Presentation of Heracles in Euripides’ Heracles and in Seneca’s Hercules
Furens
’, Διεθνές Συνέδριο ‘Herakles-Hercules’, Cardiff, Σεπτέμβριος 1998.

11. ‘Artemis in Euripides’ Iphigenia in Tauris’, Σεμινάριο Κλασικής Φιλολογίας,
Cambridge, Φεβρουάριος 1999.

12. ‘Ancient Critics’ Responses to Tradition and Variation in Greek Tragedy’,
Σεμινάριο Σχολής Κλασικών Σπουδών, Cambridge, Μάρτιος 1999.

13. ‘Notes on Revenge in Euripides’ Heracles’, Συνέδριο για την 65η επέτειο
γενεθλίων της Καθηγήτριας P.E. Easterling, Λονδίνο, Μάρτιος 1999.

14. ‘Aspects of the Tragic Heracles’, Σεμινάριο Σχολής Κλασικών Σπουδών,
Cambridge, Ιούνιος 1999.

15. ‘Gender Perspectives in Greek Tragedy’, Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας,
Πανεπιστήμιο York, Τορόντο, Φεβρουάριος 2006.

16. ‘Altruism, Sovereignty and the degeneration of Athenian Imperialism in
Greek Tragedy and Thucydides’, 3ο Διεθνές Συνέδριο για τις Σύγχρονες
Τάσεις στην Κλασική Φιλολογία, Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 2009.

17. 'Η Οδύσσεια του τραγικού: Μία ανάγνωση της πρόσληψης του Αισχύλου', κατόπιν προσκλήσεως, στην εκδήλωση βράβευσης των αριστευσάντων μαθητών στον 9ο ετήσιο μαθητικό πανευρωπαἴκό διαγωνισμό στην αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία, Πνευματικό Κέντρο Κατερίνης, Νοέμβριος 2010.

18. 'Onomata kala: The Politics of Greek Supplication Drama in Context', Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης, Νέα Υόρκη, Σεπτέμβριος 2011.

19. 'Female Voices in Greek Tragedy', Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης, Νέα Υόρκη, Σεπτέμβριος 2011.

20. 'Όψεις της ποιητικής έμπνευσης και τέχνης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα', κατόπιν προσκλήσεως σε ποιητική ημερίδα, διοργανωθείσα από την Ένωση Συγγραφέων Πιερίας, Πνευματικό Κέντρο Κατερίνης, Ιανουάριος 2013.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

Αρχαία Ελληνική Τραγωδία
Ρωμαϊκή Τραγωδία
Έπος
Ιστοριογραφία
Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνική Κριτική
Πρόσληψη της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας σε μεταγενέστερες περιόδους