ΛΦΙ 567 (Θ. Παπαγγελής) - Δεσμός μαθήματος


ΛΦΙ 567 (Θ. Παπαγγελής) - Δεσμός μαθήματος
https://authgr.zoom.us/j/95373946863?pwd=WlVuTWRyaDk1bEY1dy8yU2RsKzBqUT09

το πρώτο μάθημα θα γίνει τη Δευτέρα 8 Μαρτίου  στις 11.15.