ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ε. ΚΑΡΑΚΑΣΗ


Τα μαθήματα του κ. Ε. Καρακἀση θα ξεκινήσουν στις 23.02.2021 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.