ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΟΥΣΙΑ


ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΝΟΥΣΙΑ

Το μάθημα ΑΕΦ 104 (Ευριπίδης, Ιππόλυτος, τμήμα: ΝΟ-ΣΟ) θα ξεκινήσει την Πέμπτη 25.2 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Το μάθημα ΑΕΦ 142 (Αριστοφάνης, Πλούτος) θα ξεκινήσει την Παρασκευή 26.2 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν  αντίστοιχα στις σελίδα των μαθημάτων στο E-learning. Οι φοιτητές που προτίθενται να παρακολουθήσουν το ΑΕΦ 142 (Φροντιστήριο Αριστοφάνης) παρακαλούνται να αποστείλουν δήλωση στη διδάσκουσα (minoussia@lit.auth.gr) έως και την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου.