Εμβόλιμη Εξεταστική ΓΣΓ 231 (Β. Καραφουλίδου)


Εμβόλιμη Εξεταστική ΓΣΓ 231 (Β. Καραφουλίδου)

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να δώσουν το μάθημα στην εμβόλιμη εξεταστική να το δηλώσουν ηλεκτρονικά στη διδάσκουσα μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου. Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά μέσω της πλατφόρμας zoom τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου. Οι φοιτητές θα ειδοποιούν με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω elearning για τις ώρες της εξέτασης καθώς και για το σύνδεσμο που θα χρησιμοποιηθεί.

Η διδάσκουσα