Εμβόλιμη εξεταστική - ΛΦΙ 126 με διδάσκουσα την κ. Μητούση


Όσοι και όσες έκαναν δήλωση για την εμβόλιμη εξεταστική στο ΛΦΙ 128 και είχαν κατά το εαρινό εξάμηνο 20219-2020 ως διδάσκουσα την κ. Μητούση, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν έως τις 2 Φεβρουαρίου με τον Β. Φυντίκογλου στο vasfynt@lit.auth.gr για να συνεννοηθούν για τον χρόνο της εξέτασης που θα είναι προφορική.