ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021


Οι φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Φιλολογίας πρέπει να υποβάλουν την Αίτηση Συμμετοχής στις εξετάσεις μέσω του περιβάλλοντος students.auth.gr επιλέγοντας Εξυπηρέτηση και Συμμετοχή στην Επόμενη εξεταστική περίοδο. Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις δεν είναι επεξεργάσιμη μετά την υποβολή της.

Διάστημα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις από 21/1 έως 1/2/2021.