ΝΕΦ 203 (Διδάσκουσα Ε. Χ. Πέτκου)


Από το επόμενο μάθημα κ.ε. θα ισχύσει το ακόλουθο link: https://authgr.zoom.us/j/97274941294?pwd=cFVCdkhVUnpsczU2eVJkVXhiNjNxQT09
Παραθέτω τις σχετικές πληροφορίες για τη νέα εικονική αίθουσα:
Topic: ΝΕΦ 203_2020_21
Time: This is a recurring meeting Meet anytime
Join Zoom Meeting
https://authgr.zoom.us/j/97274941294
Meeting ID: 972 7494 1294
One tap mobile
+302111984488,,97274941294# Greece
+302311180599,,97274941294# Greece