ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 

Οι φοιτητές που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μετά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο(Σεπτεμβρίου) θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και τις 20/10/2020 τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ορκωμοσίας (επισυνάπτεται.)

2. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος περί μη ύπαρξης οφειλής στο Σύστημα Βιβλιοθηκών    του ΑΠΘ.

  1. Υπεύθυνη δήλωση περί μη διαμονής στις φοιτητικές εστίες (επισυνάπτεται).

**Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια διαμένει σε φοιτητική εστία του ΑΠΘ για την παραλαβή του πτυχίου τους είναι υποχρεωτικό να καταθέσουν την βεβαίωση διαγραφής-παράδοσης  του δωματίου.

  1. Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασθενείας (για όσους φοιτητές μετακινήθηκαν με το πρόγραμμα ERASMUS).
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Με την ορκωμοσία χορηγούνται δωρεάν τα εξής:

  • Ένα αντίγραφο πτυχίου.
  • Ένα πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  • Βεβαίωση για την εφορία.
  • Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement).

Όσοι επιθυμούν το πτυχίο τους σε μεμβράνη πρέπει να προσκομίσουν παράβολο 32,00 ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς, αρ. λογαρ. 5272-041780-361.

 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση szegou@lit.auth.gr.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310995233.

Οι αιτήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες για να είναι έγκυρες!!

Οι φοιτητές οφείλουν να καταθέσουν αίτηση εντός της συγκεκριμένης ημερομηνίας ανεξάρτητα αν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Τα μαθήματα ( αριθμός και κωδικοί)των οποίων τα αποτελέσματα δεν έχουν ανακοινωθεί πρέπει να αναγραφούν στην αίτηση ορκωμοσίας.