ΓΛΩ301 - Διδάσκουσα: Δέσποινα Παπαδοπούλου


Το μάθημα ξεκινάει στις 5/10/2020Τα δύο πρώτα μαθήματα (5 & 12 Οκτωβρίου) θα γίνουν δια ζώσης στην αίθουσα 101 του νέου κτιρίου της ΦΛΣ ως εξής:
Φοιτητές με επώνυμο από "Κε" έως και "Κω" να προσέλθουν στις 11.00.
Φοιτητές με επώνυμο από "Λ" έως και "Μα" να προσέλθουν στις 12.20.