ΑΕΦ 144 & ΑΕΦ 160 (M. Λιάτση) - Έναρξη μαθημάτων.


Ξεκινάνε διαδικτυακά τα μαθήματά σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα: Το ΑΕΦ 144 στις 6 Σεπτεμβρίου (13.30/16.00) και το ΑΕΦ 160 στις 7 Σεπτεμβρίου (13.30-16.00).