Μαθήματα 1ου εξαμήνου στο τμήμα Φιλολογίας


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

1. AEΦ 101: Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία: Αρχαϊκή, Κλασική και Ελληνιστική εποχή

2. ΑΕΦ 103: Ιστοριογραφία – Ρητορική

3. ΛΦI 125.1: Λατινική γλώσσα για αρχάριους

4. NEΦ 201: Ιστορία της Νεοελληνικής Γραμματείας και εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία

5. MEΦ221: Iστορία της Μεσαιωνικής Ελληνικής Γραμματείας και εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία

6. ΓΛΩ 301: Εισαγωγή στη Γλωσσολογία I/ Πληροφορική για Φιλολόγους Ι

7. ΠΛ1: Σεμινάριο πληροφορικής Ι

Παρατηρήσεις:

Ι. Τα μαθήματα θα δηλωθούν στους πρωτοετείς φοιτητές από τη Γραμματεία.

ΙΙ. Για το σεμινάριο πληροφορικής θα αναρτηθεί ανακοίνωση για να δηλώσουν οι φοιτητές/τριες τη συμμετοχή τους.