Λιάτση Μαρία


Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Τηλ.: 
2310-997094
Γραφείο: 
214 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Τρίτη 17.00-18.00 και Τετάρτη 17.00-18.00

Η Μαρία Λιάτση σπούδασε κλασική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πτυχίο 1993) και στο Πανεπιστήμιο του Freiburg (Διδακτορικό 1999). Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια των Ιωαννίνων (2004-2020), όπου ήταν Καθηγήτρια από το 2015, του Braunschweig (από το 2006 ως σήμερα), της Κύπρου (2009), του Σάο Πάολο, (2013), της Βόννης (2014), του Μεξικού (2019). Από το 2020/2021 είναι Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ.

Στα κυρίως ερευνητικά της ενδιαφέροντα ανήκουν η Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, η πρόσληψή της από τη Νεώτερη Φιλοσοφία, η Αρχαία Ελληνική Ιατρική και γενικώτερα η Αρχαία Ελληνική Επιστήμη. Έχει δημοσιεύσει τα βιβλία: 1) Aristoteles, De generatione animalium, Buch V. Eileitung und Kommentar (Wissenschaftlicher Verlag Trier: Trier 2000). 2) Interpretation der Antike. Die pragmatistische Methode historischer Forschung (Georg Olms: Hildesheim/Zürich/New York 2006). 3) Die semiotische Erkenntnistheorie Platons im Siebten Brief. Eine Einführung in den sogenannten philosophischen Exkurs (C.H.Beck: München 2008).

Έχει επιμεληθεί την έκδοση των τόμων: 1) Pragmata. Festschrift für Klaus Oehler (με τον K.-M. Hingst, Günther Narr: Tübingen 2008) και 2) Ethics in Ancient Greek Literature. Aspects of Ethical Reasoning from Homer to Aristotle and Beyond (De Gruyter: Berlin/Boston 2020).

Έχει δημοσιεύσει, επίσης, σειρά άρθρων για τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα, την Αρχαία Ελληνική Ιατρική, το Αρχαίο Ελληνικό Ερωτικό Μυθιστόρημα, κλπ.

Έχει λάβει κατά καιρούς διάφορες υποτροφίες (π.χ. Daimler-Benz Stiftung 1996-1997, Frankfurter Allgemeine Zeitung Stiftung 1998, μεταδιδακτορική: Fritz Thyssen Stiftung 2001-2002) και ερευνητικές διακρίσεις (Alexander von Humboldt Stiftung 2012-2014).

Από το 2012 είναι Έκτακτη Καθηγήτρια Αρχαίας Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Braunschweig, Γερμανία.

 Έχει δώσει πολυάριθμες διαλέξεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (Γερμανία, Η.Π.Α, Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία, Τουρκία, Αγγλία, Ιαπωνία, Χιλή, Βραζιλία, Μεξικό).

Λιάτση Μαρία

Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

1996-1999       Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Freiburg στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών. Διδακτορικές σπουδές στα πεδία: Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά, Φιλοσοφία.

1989-1993  Πτυχίο με ειδίκευση Κλασική Φιλολογία στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

 

(Πανεπιστήμιο Freiburg, Γερμανία, 1999):  Aristoteles, De generatione animalium, Buch V. Einleitung und Kommentar (Αριστοτέλους Περί ζώων γενέσεως, Βιβλίο V. Εισαγωγή και ερμηνευτικό υπόμνημα) (επόπτης: W. Kullmann).

 

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙ ΥΦΗΓΕΣΙΑ

 

(Πανεπιστήμιο Braunschweig, Γερμανία, 2005):  Interpretation der Antike. Die pragmatistische Methode historischer Forschung (Ερμηνεία της Αρχαιότητας. Η πραγματιστική μέθοδος ιστορικής έρευνας).

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 

Από τον Σεπτέμβριο 2020 Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

2019  Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Panamericana του Μεξικού.

 

2019  Επισκέπτρια Καθηγήτρια με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (Wolfson College).

 

2015-2020  Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 

2013  Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο, Βραζιλία.

 

2012  Αναγόρευση ως Εκτάκτου Μόνιμης Καθηγήτριας (Außerplanmäßige Professorin) Αρχαίας Φιλοσοφίας από το Πανεπιστήμιο του Braunschweig, Γερμανία.

 

2012-2014  Ερευνητική υπότροφος (Alexander von Humboldt Stiftung) και διδάσκουσα (2014) στο Πανεπιστήμιο της Βόννης, Γερμανία.

 

2011-2015  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 

2009-2010  Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

 

2008-2011  Επίκουρος Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 

2004-2008  Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

  

2003    Visiting Scholar στο Πανεπιστήμιο Indiana University, Ινδιανάπολις, Η.Π.Α.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

2011-2013  Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 2014-2015  Διευθύντρια του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διδακτορικές υποτροφίες:

1996 και 1997 Gottlieb Daimler-Karl Benz Foundation

1998           Fazit-Foundation (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

1999           Kölner Stiftungsfond

Μεταδιδακτορική υποτροφία:

2001-2002  Fritz Thyssen Foundation

Ερευνητική υποτροφία:

2011            Fondation Hardt, Γενεύη

Ερευνητική υποτροφία-διάκριση:

2012-2014   Alexander von Humboldt Foundation

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

1. Aristoteles, De generatione animalium, Buch V. Einleitung und Kommentar, Wissenschaftlicher Verlag Trier: Trier 2000.

2. Interpretation der Antike. Die pragmatistische Methode historischer Forschung. Ein Kommentar zur Abhandlung von Charles S. Peirce “On the Logic of Drawing History from Ancient Documents, Especially from Testimonies”, Georg Olms: Hildesheim/Zürich/New York 2006.

3. Die semiotische Erkenntnistheorie Platons im Siebten Brief. Eine Einführung in den sogenannten philosophischen Exkurs, C. H. Beck: München 2008.

4. Irdische Unsterblichkeit. Zur Metaphysik des Lebens in der Antike (υπό έκδοση).

ΑΡΘΡΑ

1. “Zur Funktion des Traumes in der antiken Medizin”, Antike Naturwissenschaft und Ihre Rezeption XII, Trier 2002, 7-21.

2. “Der Begriff des Symbebêkos im philosophischen und naturwissenschaftlichen Sprachgebrauch des Aristoteles”, Zeitschrift für philosophische Forschung 57, 2003, 211-232.

3. “Zur Theorie der Traumfunktion bei Achilleus Tatios”, Hermes 131, 2003, 372-379.

4. “Der Begriff der Tyche in Aristoteles’ Physik und die Tychismus-Theorie bei Peirce”, Antike Naturwissenschaft und Ihre Rezeption, Band XIII, Trier 2003, 137-148.

5. “Die Träume des Habrokomes bei Xenophon von Ephesos”, Rheinisches Museum 147, 2004, 151-171.

6. “Die Neubelebung der antiken Theorie der Rhetorik in England im 19. Jahrhundert durch Richard Whately’s Elements of Rhetoric von 1828”, in: W. Kofler, K. Töchterle (eds.), Pontes III: Die antike Rhetorik in der europäischen Geistesgeschichte (Comparanda 6), Innsbruck/Wien/Bozen 2005, 346-359.

7. “Genetik und Ethik bei Aristoteles. Zur physischen Prädisposition der ethischen Tugend”, Zeitschrift für philosophische Forschung 60, 2006, 394-411.

8. “Philia bei Aristoteles: Ethische Tugend oder äußeres Gut?”, in: J. Althoff (ed.), Philosophie und Dichtung im antiken Griechenland (Philosophie der Antike, Bd. 23), Stuttgart 2007, 121-130.

9. “Das Handlungsmuster des antiken griechischen Liebesromans und sein Fortleben in der modernen erotischen Trivialliteratur, der Soap Opera und der Regenbogenpresse”, in: M. Korenjak, S. Tilg (eds.), Pontes IV: Die Antike in der Alltagskultur der Gegenwart (Comparanda 9), Innsbruck/Wien/Bozen 2007, 155-167.

10. “Der Begriff des Konsenses. Herkunft und Bedeutung eines Argumentationsmittels”, in: K.-M. Hingst, M. Liatsi (eds.), Pragmata. Festschrift Klaus Oehler, Tübingen 2008, 306-316.

11. “Aspekte der Megalopsychia bei Aristoteles (EN IV 3) ”, Rheinisches Museum 154, 2011, 43-60.

12. “Der Unsterblichkeitsgedanke im Kontext der Aristotelischen Naturwissenschaft”, in: Antike Naturwissenschaft und Ihre Rezeption XXIV, 2014, 47-57.

13. “Equity, Justice and Political Power in Aristotle”, Platon 60, 2015, 244-254.

14. “Aristotle’s Silence about the Prime Mover’s Noêsis”, in: Chr. Horn (ed.), Aristotle’s Metaphysics Lambda – New Essays, Berlin/NewYork 2016, 229-245.

15. “Die Begrenzung des gesunden Körpers durch seine Negation: Schmerz, Krankheit und Tod”, in: T. Buchheim, D. Meißner, N. Wachsmann (eds.), ΣΩΜΑ. Körperkonzepte und körperliche Existenz in der antiken Philosophie und Literatur, Archiv für Begriffsgeschichte, Sonderheft 13, Hamburg 2016, 33-44.

16. “Der 7. Brief Platons als Gegenstand des Fälschungsverdachtes. Ein hermeneutisches Mißverständnis”, in: W. Kofler, A. Novokhatko (eds.), Pontes VII: Verleugnete Rezeption. Fälschungen in der Antike, Freiburg i. Br./Berlin/Wien 2017, 53-61.

17. “Das Problem des Verhältnisses von Körper und Seele in der Naturphilosophie des Aristoteles, aufgezeigt an De gen. an. IV und V”, in: Antike Naturwissenschaft und ihre Rezeption XXVII, 2017, 57-69.

18. “Επιείκεια, δικαιοσύνη και πολιτική εξουσία στον Αριστοτέλη”, in: Ι. Καλογεράκος (επιμ.), Κράτος και εξουσία, Αθήνα 2021 (υπό έκδοση).

19.  “Differences in Method Employed by Thomas Aquinas and Aristotle in the Analysis of Moral Phenomena”, in: Joachin Garcia-Huidobro (ed.), Proceedings of the International Conference on Thomas Aquinas’ Ethics, Santiago, Chile (Mai 2014), Hildesheim/Zürich/ New York 2021 (υπό έκδοση).

20. “Elemente der Aristotelischen Physiologie des Alters und des Todes (Parva Naturalia: De iuv., De vit., De resp.)”, in: J. Althoff (ed.), Parva Naturalia, Stuttgart 2020 (υπό έκδοση).

21. “Natural Inclination to Ethics in Aristotle”, in: M. Liatsi (ed.), Ethics in Ancient Greek Literature. Aspects of Ethical Reasoning from Homer to Aristotle and Beyond, Berlin/Boston 2020, 101-113.

22. “Agôn: An Aristotelian Way of Life”, in: M. Edwards, A. Eustathiou, E. Volonaki (eds.), AGÔN. Festschrift Chris Carey, Bulletin of Institute of Classical Studies, Supplements, 2020 (υπό έκδοση).

23. “Plato´s Theory of Signs”, in: E. Gasti (ed.), Festschrift Aikaterini Synodinou, Ioannina 2020 (υπό έκδοση).

24. “Unfulfilled Desires and Pain in Ancient Thought”, Tópicos. Revista de Filosofía 59, 2021 (υπό έκδοση).

25. “Pleasure and ‘Happiness’ in Aristotle”, in: L. Zovko (ed.), Tourism and Philosophy, Zagreb 2021 (υπό έκδοση).

ΛΗΜΜΑΤΑ ΣΕ ΛΕΞΙΚΟ

11 λήμματα στο Antike Medizin. Ein Lexikon, Karl-Heinz Leven (ed.), C. H. Beck: München 2005.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ/ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ

K.-M. Hingst, M. Liatsi (eds.), Pragmata. Festschrift Klaus Oehler, Gunter Narr: Tübingen 2008.

M. Liatsi (ed.), Ethics in Ancient Greek Literature. Aspects of Ethical Reasoning from Homer to Aristotle and Beyond. Studies in Honour of Ioannins N. Perysinakis, De Gruyter: Berlin/Boston 2020.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ:

 

1.  Ιούνιος 2001, Πανεπιστήμιο Mainz, Γερμανία:

     „Die Funktion des Traumes in der antiken Medizin“.

2.  Ιούνιος 2002, Πανεπιστήμιο Mainz, Γερμανία:

     „Der Begriff der Tyche in Aristoteles’ Physik und die Tychismus-Theorie bei

      Peirce“.

3.  Μάρτιος 2003, Πανεπιστήμιο Indianapolis, Η.Π.Α:

     „Peirce and the Ancient Greek Philosophy“.        

4.  Σεπτέμβριος 2003, Πανεπιστήμιο Innsbruck, Αυστρία:

     „Die Neubelebung der antiken Theorie der Rhetorik in England im 19. Jahrhundert

     durch Richard Whately’s Elements of Rhetoric von 1828“.

5.  Μάιος 2004, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα:

     „Γενετική και Ηθική στον Αριστοτέλη“

6.  Νοέμβριος 2004, Πανεπιστήμιο Braunschweig, Γερμανία:

     „Die Theorie der Freundschaft bei Aristoteles“.

7.  Μάιος 2005, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα:

     „Η έννοια της φιλίας στην Ηθική του Αριστοτέλη“  

8.  Μάιος 2005, Πανεπιστήμιο Braunschweig, Γερμανία:

     „Selbsttötung als Selbstbeziehung im Spiegel der philosophischen Reflexion“.

9.  Ιούλιος 2005, Πανεπιστήμιο Braunschweig, Γερμανία, (εορταστική ομιλία):

     „CONSENSUS. Antike Herkunft und moderne Geltung“.

10.  Σεπτέμβριος 2005, Πανεπιστήμιο Bern, Ελβετία:

      „Das Handlungsmuster des antiken griechischen Liebesromans und sein Fortleben

       in der modernen erotischen Trivialliteratur, der Soap Opera und der

       Regenbogenpresse“.

11.  Μάιος 2006, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα:

       „Το ‚ασθενές των λόγων‘. Πλάτωνος Επιστολή Z“.      

12.  Μάρτιος 2007, Πανεπιστήμιο Emory, Ατλάντα, Η.Π.Α:

      „The Theory of Knowledge in Plato’s Seventh Epistle“.

13.  Μάιος 2007, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα:

       „Η αυτοκτονία στην Αρχαιότητα“

14.  Ιούλιος 2007, Πανεπιστήμιο Hamburg (GANPH – 2ο Διεθνές Συνέδριο), Γερμανία:

      „Über ein Unvollständigkeitsproblem in der Bestimmung des Verhältnisses von

        Leib und Seele in der Naturphilosophie des Aristoteles, aufgezeigt an De

        generatione animalium IV+V“.

15.   Νοέμβριος 2007, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάδα:

       „Σχέσεις φυσικής και ηθικής αρετής στον Αριστοτέλη“

16.   Μάιος 2009, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα:

      „Η θεωρία της ερμηνείας στο έργο του Peirce“

17.  Αύγουστος 2009, Πανεπιστήμιο Βερολίνου, (FIEC - 13. Διεθνές Συνέδριο):

      „Über die Aktivität des Ersten Bewegers bei Aristoteles“.

18.  Ιανουάριος 2010, Πανεπιστήμιο Braunschweig, Γερμανία:

      „Der Begriff des Zufalls bei Aristoteles“

19.  Μάιος 2010, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα:

      „Η καθολικότητα της έννοιας του σημείου στον Πλάτωνα“

20.  Μάιος 2010, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα:

      „Η θεωρία του σημείου στον Πλάτωνα: Από την Πολιτεία στην Επιστολή Z´“

21.  Αύγουστος 2010, Πανεπιστήμιο του Τόκυο, Ιαπωνία (IX. Symposium Platonicum):

      „Platons Theorie der Zeichen in der Politeia auf dem Weg zur Semiotik im

        7. Brief.

22.  Νοέμβριος 2010, Πανεπιστήμιο Bonn, Γερμανία:

       „Aristotle’s Silence about the Prime Mover’s Noesis“.

23.  Μάιος 2011, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα:

      „Η έννοια της μεγαλοψυχίας στον Αριστοτέλη“

24.  Σεπτέμβριος 2011, Πανεπιστήμιο Dallas, Τέξας, Η.Π.Α:

      „About philosophical problems in Aristotle’s Biology, and about biological

       problems in his Philosophy“

25.  Σεπτέμβριος 2011, Πανεπιστήμιο Freiburg i. Br., Γερμανία:

      „Der 7. Brief Platons als Gegenstand des Fälschungsverdachtes. Ein

        hermeneutisches Mißverständnis“

26. Νοέμβριος 2011, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος:

      „Καθολική δικαιοσύνη και επιείκεια στον Αριστοτέλη“

27. Ιανουάριος 2012, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα:

      „Η θεωρία των σημείων στον Πλάτωνα“

28. Μάρτιος 2012, Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα:

      „Πολιτική εξουσία και δικαιοσύνη στον Αριστοτέλη“

29. Μάιος 2012, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα:

      „Σχέσεις νομικού και ηθικού δικαίου στον Αριστοτέλη“

30.  Φεβρουάριος 2013, Πανεπιστήμιο Louvain, Βέλγιο:

      „Pleasure in Aristotle´s Nicomachean Ethics (X 5. 1175 b 24 – 1176 a 29)“

31. Απρίλιος 2013, Πανεπιστήμιο Saarbrücken, Γερμανία:

      „Irdische Unsterblichkeit bei Platon und Aristoteles“

32. Μάιος 2013, Πανεπιστήμιο Luzern, Ελβετία:

      „Der Gedanke der Unsterblichkeit in der Ethik des Aristoteles“

33. Ιούνιος 2013, Πανεπιστήμιο Mainz, Γερμανία:

      „Der Unsterblichkeitsgedanke im Kontext der Aristotelischen Naturphilosophie“

34. Ιούνιος 2013, Πανεπιστήμιο Bonn, Γερμανία:

      „Unsterbliches Glück. Aspekte der Unsterblichkeit in der Ethik des Aristoteles“

35. Αύγουστος 2013, Πανεπιστήμιο Σάο Πάολο, Βραζιλία:

      „Akrasia in Aristotle´s Nicomachean Ethics (VII 1-11)“

36.  Οκτώβριος 2013, Πανεπιστήμιο Μονάχου (GANPH - 4. Διεθνές Συνέδριο):

      „Die Begrenzung des gesunden Körpers durch seine Negation: Schmerz,

        Krankheit und Tod“

37.  Νοέμβριος 2013, Πανεπιστήμιο Linz, Αυστρία:

      „Unsterblichkeit und Naturwissenschaft bei Aristoteles“

38.  Ιανουάριος 2014, Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών, Ελλάδα:

       „Reading Plato´s Politeia X 602 c 1 – 605 c 4“

39.  Μάιος 2014, Πανεπιστήμιο de los Andes, Σαντιάγο, Χιλή:

      „Differences in Method Employed by Thomas Aquinas and Aristotle in the

        Analysis of Moral Phenomena“

40.  Αύγουστος 2014, Πανεπιστήμιο Bordeaux, Γαλλία (FIEC - 14. Διεθνές Συνέδριο):

      „Nous et Immortalité en Aristote“

41.  Σεπτέμβριος 2014, Nettetal, Γερμανία (1. Werner Jaeger-Symposion):

       „Die unüberholte Aktualität von Werner Jaegers Frage und die Antiquiertheit 

         seiner Antwort. Die Gründe für das Scheitern des dritten Humanismus“

42.  Νοέμβριος 2014, Πανεπιστήμιο Istanbul, Τουρκία:

       „The Epicurean Recipe of Happiness“

43.  Ιανουάριος 2015, Πανεπιστήμιο Bonn, Γερμανία:

       „Equity, Justice and Political Power in Aristotle“

44.  Ιούλιος 2015, Πανεπιστήμιο Trier, Γερμανία:

       „Aspekte Aristotelischer Ethik (EN X 6-8)“

45.  Μάιος 2016, Πανεπσιτήμιο Bonn, Γερμανία:

       „Was Aristotle a Racist? Aristotle´s views on strangers, migrants and Barbarians“

46.  Ιούνιος 2016, Assos, Τουρκία (Διεθνές Συνέδριο για τον Αριστοτέλη):

       „Natural Inclination to Ethics in Aristotle“

47.  Ιούνιος 2017, Πανεπιστήμιο Barcelona, Ισπανία:

       „Unfulfilled desires: suffering from the limits of freedom“

48.  Μάιος 2018, Πανεπιστήμιο Bologna, Ιταλία:

       „Aristotle´s Departure from the Common Sense Concept of God: His Doctrine of

         the Prime Mover and its Relation to the Ideal Human Life“

49. Σεπτέμβριος 2018, International University Center Dubrovnik, Κροατία:

      „Die Ideentheorie Platons und der VII. Brief“

50. Ιούνιος 2019, Humboldt Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, Γερμανία:

      „Unfulfilled Desires and Pain in Ancient Thought: suffering from the limits of freedom“

51. Οκτώβριος 2019, Wolfson College, Οξφόρδη, Αγγλία:

      „Unfulfilled Desires and Pain in Ancient Thought“

52. Οκτώβριος 2019, Hvar, Πανεπιστήμιο Zagreb, Κροατία:

      „Pleasure and Happiness in Aristotle“

53. Ιανουάριος 2020, Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα:

      „Ανεκπλήρωτες επιθυμίες και πόνος στην Αρχαία Ελληνική σκέψη“     

54. Ιούνιος 2020, Πανεπιστήμιο Braunschweig, Γερμανία:

      „Perfect Happiness in Aristotle“

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

 

* Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία

* Πρόσληψη της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας από τη Νεώτερη Φιλοσοφία

* Αρχαία Ελληνική Επιστήμη