Άννα Νοβοχάτκο


Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Τηλ.: 
2310997004
Γραφείο: 
203

Ο Άννα Α. Νοβοχάτκο σπούδασε Κλασική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Λομονόσσωφ Μόσχας (Πτυχίο 2000) και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Κλασική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Λομονόσσωφ και Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg i. Br. (Dr. Phil. 2004). Έχει διδάξει Κλασική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Λομονόσσωφ Μόσχας (2000–2006) και στο Πανεπιστήμιο Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg i. Br. (2008–2019). Από το 2020 είναι Αναπληρωτή Καθηγήτρια της Κλασικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα ανήκουν η ιστορία και η ορολογία της αρχαίας φιλολογίας, η κριτική κειμένου και η αρχαία ελληνική κωμωδία. Στην υφηγεσία της «Η πρώτη φιλολογική στροφή: μελέτη κειμένου στην Αρχαϊκή και Κλασική Ελλάδα» (2018) εξετάζεται το φάσμα των προσεγγίσεων της προ-Αλεξανδρινής φιλολογίας. Επιπλέον, ασχολείται με γνωστικές και εννοιολογικές προσεγγίσεις στις αρχαίες θεωρίες της μεταφοράς και με μεθοδολογικές και πρακτικές εξελίξεις στον τομέα των Ψηφιακών Κλασικών. Είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού Frammenti sulla Scena (online). Studi sul dramma antico frammentario (ISSN 2612-3908).

 

Έχει γράψει το βιβλίο The Invectives of Sallust and Cicero: critical edition with introduction, translation, and commentary, Berlin, De Gruyter 2009.

 

Επιμελήθηκε εκδόσεις συλλογικών τόμων: 1) Fragmentation in Ancient Greek Drama, hrsg. von A. Lamari, F. Montanari und A. Novokhatko, De Gruyter, Berlin - New York 2020; 2) Digitale Altertumswissenschaften: Thesen und Debatten zu Methoden und Anwendungen, hrsg. von S. Chronopoulos, F. K. Maier, und A. Novokhatko, Reihe: Digital Classics Books 4, Propylaeum Universitätsbibliothek Heidelberg, 2020; 3) Antikes Heldentum in der Moderne: Konzepte, Praktiken, Medien, von S. Tilg und A. Novokhatko. Rombach Verlag Freiburg i.Br./Berlin/Wien, 2019; 4) Gaze, Vision, and Visuality in Ancient Greek Literature, von A. Kampakoglou und A. Novokhatko, De Gruyter, Berlin / New York 2018; 5) Messen und Verstehen in der Wissenschaft. Interdisziplinäre Ansätze, von M. Schweiker, J. Hass, A. Novokhatko, und R. Halbleib. Metzler – Springer, Wiesbaden, 2017; 6) Verleugnete Rezeption: Fälschungen antiker Texte, von W. Kofler und A. Novokhatko. Rombach Verlag Freiburg i.Br./Berlin/Wien, 2017; 7) Cristoforo Landinos Xandra und die Transformationen römischer Liebesdichtung des Quattrocento, von W. Kofler und A. Novokhatko, NeoLatina 20, Gunter Narr Verlag Tübingen, 2016; 8) Die neulateinische Dichtung in Frankreich zur Zeit der Pléiade / La Poésie néo-latine en France au temps de la Pléiade, von M.-F. Guipponi-Gineste, W. Kofler, A. Novokhatko, G. Polizzi, NeoLatina 19, Gunter Narr Verlag Tübingen, 2015.

 

Έχει δημοσιεύσει μελέτες σε φιλολογικά περιοδικά.

Novokhatko, Anna Α.

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

2018                      Υφηγεσία στη Κλασσική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Albert-Ludwigs-Universität,             Freiburg i. Br. "The first philological turn: textual scholarship in Archaic and Classical    Greece"

2003                       Διδακτορικό (Ph.D.) στην Κλασική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Λομονόσσωφ,   επόπτης Prof. A. A. Rossius, δημοσιέυτηκε De Gruyter 2009

2000                       Πτυχίο Κλασικής Φιλολογίας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Λομονόσσωφ,               Μόσχα

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

1. 2020-: Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών

2. 2019: Αντικατάσταση καθηγητή στη Κλασσική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg i. Br.                            

3. 2011-2019: Επίκουρη καθηγήτρια στη Κλασσική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg i. Br.                        

4. 2008-2011:  Λέκτορας στη Κλασσική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg i. Br.

5. 2003-2006:  Λέκτορας στη Κλασσική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Λομονόσσωφ, Μόσχα

 

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

2014-2017            Junior Fellow, Heidelberger Akademie der Wissenschaften/Germany

2008                      Paul Celan Fellow/ Institute for Human Sciences, Vienna /Austria

2007-2008            Costopoulos Foundation Fellow / Faculty of Philology / University of Freiburg, Germany

2006-2007            Postdoc DAAD Fellow / Faculty of Philology / University of Freiburg, Germany

2006                      Fellow Fondation Hardt pour l’étude de l’antiquité classique / Vandœuvres       (Geneva)

2004-2005            Fellow at Advanced Seminar in the Humanities / Venice International University / Italy

2003                      PhD Fellow / University of Padua / Italy (bilateral agreement with Lomonossov-                University, Moscow, Russia)                   

2002                      PhD DAAD Fellow / Oxford (Merton College) /United Kingdom

2001-2002            PhD DAAD Fellow / Faculty of Philology / University of Freiburg, Germany

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

13.-17. April 2015               Block-course on the early history of Greek scholarship / Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica Università degli Studi di Bologna / Italy, http://www.ficlit.unibo.it/it/eventi/lezioni-di-a.-novokhatko-1

2011–2019 Assistant Professor (Akademische Rätin) in Classics, Faculty of Philology /University of Freiburg, Germany (courses and seminars hold on Greek grammar, back translations from German into Greek, Plato's Dialogues, Latin Grammar, Latin back translations from German into Latin, Cicero's Brutus, Cicero's De re publica, Catullus and neoterics, Plinius' Letters, Horace' Ars Poetica, Roman satire, Roman comedy, Vergil's Aeneis), Quintilian. BA theses supervised on such authors as Horace, Cicero, Catullus

2008-2011            Lecturer in Classics, Faculty of Philology / University of Freiburg, Germany (courses and seminars hold on Greek grammar, back translations from German into Greek, Aristophanes' Frogs, Dionysius of Halicarnassus, Pseudo-Longinus, Latin Grammar, Latin back translations from German into Latin)

2003-2006            Lecturer in Classics, Faculty of Philology/ Lomonossov-University, Moscow, Russia (courses hold on Greek grammar, Latin Grammar, Vulgar Latin)

 

 

CHIEF OF EDITORIAL BOARD

International Yearbook for Hermeneutics (with Tobias Keiling, since 2017)

 

Μέλος Συνεργαζόμενου Επιστημονικού Προσωπικού

Frammenti sulla scena (online). Studi sul dramma antico frammentario

 

Reader για τα περιοδικά

Frammenti sulla scena (online), Rivista di filologia e di istruzione classica, The European Journal of Humour Research, Arctos, Classical Quarterly

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ

ΒΙΒΛΙΑ

1. The first philological turn: textual scholarship in Archaic and Classical Greece (in preparation)

2. The Invectives of Sallust and Cicero: critical edition with introduction, translation, and commentary, Berlin, De Gruyter 2009.

 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ

1. Fragmentation in Ancient Greek Drama, ed. by A. Lamari, F. Montanari and A. Novokhatko, De Gruyter, Berlin - New York 2020.

2. Digitale Altertumswissenschaften: Thesen und Debatten zu Methoden und Anwendungen, hrsg. von S. Chronopoulos, F. K. Maier, und A. Novokhatko, Reihe: Digital Classics Books 4, Propylaeum Universitätsbibliothek Heidelberg, 2020.

3. Antikes Heldentum in der Moderne: Konzepte, Praktiken, Medien, von S. Tilg und A. Novokhatko. Rombach Verlag Freiburg i.Br./Berlin/Wien, 2019.

4. Gaze, Vision, and Visuality in Ancient Greek Literature, ed. by A. Kampakoglou and A. Novokhatko, De Gruyter, Berlin / New York 2018.

5. Messen und Verstehen in der Wissenschaft. Interdisziplinäre Ansätze, von M. Schweiker, J. Hass, A. Novokhatko, und R. Halbleib. Metzler – Springer, Wiesbaden, 2017.

6. Verleugnete Rezeption: Fälschungen antiker Texte, von W. Kofler und A. Novokhatko. Rombach Verlag Freiburg i.Br./Berlin/Wien, 2017.

7. Cristoforo Landinos Xandra und die Transformationen römischer Liebesdichtung des Quattrocento, von W. Kofler und A. Novokhatko, NeoLatina 20, Gunter Narr Verlag Tübingen, 2016.

8. Die neulateinische Dichtung in Frankreich zur Zeit der Pléiade / La Poésie néo-latine en France au temps de la Pléiade, von M.-F. Guipponi-Gineste, W. Kofler, A. Novokhatko, G. Polizzi, NeoLatina 19, Gunter Narr Verlag Tübingen, 2015.

 

 

ΑΡΘΡΑ

Α) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1. "The Origins and Growth of Scholarship in Pre-Hellenistic Greece", in: History of Ancient Greek Scholarship: From the Beginnings to the End of the Byzantine Age, F. Montanari (hrsg.), Brill Leiden-Boston 2020; 9-131

2. "δηλαδὴ τρίπους: on Epicharmus fr. 147 PCG", in: Fragmentation in Ancient Greek Drama, A. Lamari, F. Montanari und A. Novokhatko (hrsg.), De Gruyter, Berlin - New York 2020, 337-352

3. "οὐ σῴζεται or σῴζονται: preliminary remarks on the study of dramatic fragments today" (zusammen mit Anna Lamari und Franco Montanari), in: Fragmentation in Ancient Greek Drama, A. Lamari, F. Montanari und A. Novokhatko (hrsg.), De Gruyter, Berlin - New York 2020, 3-17

4. "The wetted sponge, the wretched rho, and other Greek evidence for scribal work", Glotta 96, 2020, 148-173.

5. "Awareness of linguistic variation in Archaic and Classical Greece", in: Essays in the history of dialect studies: from ancient Greece to modern dialectology, R. Van Rooy (hrsg.), Nodus Publikationen Münster 2020; 10-32.

6. "Homeric hermeneutics on the way from Athens to Alexandria", in: More than Homer Knew - Studies on Homer and His Ancient Commentators, P. Finglass, A. Rengakos, B. Zimmermann (hrsg.), De Gruyter Berlin-New York 2020; 87-146.

7. "Making terminology: genre designations in Old Comedy", in: Greek Drama V: Studies in the Theatre of the Fifth and Fourth Centuries BCE, H. Marshall und C. W. Marshall (hrsg.), London - New York:  Bloomsbury Academic 2020; 189-204.

8. "Digital Classics – eine Bestandsaufnahme zu fließenden Grenzen" (zusammen mit Stylianos Chronopoulos und Felix K. Maier), in: Digitale Altertumswissenschaften: Thesen und Debatten zu Methoden und Anwendungen, S. Chronopoulos, F. K. Maier, und A. Novokhatko (hrsg.), Reihe: Digital Classics Books 4, Propylaeum Universitätsbibliothek Heidelberg 2020; 9-18.

9. "The typology of linguistic metaphor in 1st c. CE Roman thought", in: Lemmata Linguistica Latina. Vol. 1: Words and Sounds, N. Holmes, M. Ottink, J. Schrickx, M. Selig (hrsg.), De Gruyter, Berlin / New York 2019; 384-398.

10. “Epic-oracular markedness in 5th c. BCE Greek comic fragments”, Skenè: Journal of Theatre and Drama Studies 4.2, 2018; 119-135.

11. „Early Greek text exegesis: premises and terminology", International Yearbook for Hermeneutics 17, 2018; 39-68.

12. “Introduction" (zusammen mit Alexandros Kampakoglou), in: A. Kampakoglou und A. Novokhatko (hrsg.), Gaze, Vision, and Visuality in Ancient Greek Literature, De Gruyter, Berlin / New York 2018; xv–xxvi.

13. “You must not stand in one place”: seeing in Sicilian and Old Attic Comedy, in: A. Kampakoglou und A. Novokhatko (hrsg.), Gaze, Vision, and Visuality in Ancient Greek Literature, De Gruyter, Berlin / New York 2018; 205-232.

14. “Discourse markers in a comic fragmentary dialogue”, in: F. Logozzo und P. Poccetti (hrsg.), Ancient Greek Linguistics: New Approaches, Insights, Perspectives, De Gruyter, Berlin / New York 2017; 227-242.

15. „Quantitative Daten und hermeneutische Verfahren in den digital classics“ (zusammen mit Stylianos Chronopoulos und Felix K. Maier), in: Messen und Verstehen in der Wissenschaft. Interdisziplinäre Ansätze, M. Schweiker, J. Hass, A. Novokhatko, und R. Halbleib (Hg.). Metzler – Springer, Wiesbaden, 2017; 57-68.

16. „The linguistic treatment of metaphor in Quintilian“, PALLAS 103, 2017; 311-318.

17. “The use of the term ‘metaphor’ in Latin linguistic discourse before Quintilian”, in: P. Poccetti (hrsg.), Latinitatis rationes. Descriptive and Historical Accounts for the Latin Language, De Gruyter, Berlin / New York 2016; 395-409.

18. “Greek scholarship from its beginnings to Alexandria”, in: F. Montanari, S. Matthaios, A. Rengakos (hrsg.), Brill's Companion to Ancient Scholarship, Leiden-Boston 2015; 3-59.

19. „Epicharmus‘ comedy and early Sicilian scholarship“, SCI 34, 2015; 69-84.

20. “On the use of the terminology of literary borrowing in Macrobius”, QUCC 2010/2; 29-41.

21. “In search of other people’s words: pursuing the semantics of literary borrowings in the language of Latin poetry”, in: Latin Linguistics Today, Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, P. Anreiter, M. Kienpointner (hrsg.), Innsbruck 2010; 421-436.

22. „Στρογγύλα λέγε͵ ἵνα καὶ κυλίηται: on the use of στρογγύλος as a rhetorical term”, Eikasmos XXI, 2010; 357-376.

23. “Horace’s Iambic and Satiric poetry within the framework of the Ancient Greek Tradition”, in: E. Cingano and L. Milano (hrsg.), Papers on Ancient Literatures: Greece, Rome and the Near East, Proceedings of the “Advanced Seminar in the Humanities” at the Venice International University 2004-2005, S.A.R.G.O.N. Padova 2008; 449-469.

24. Инвективы Саллюстия. Вступительная статья, издание латинского текста, перевод и комментарии-2, Vestnik drevneĭ istorii (Journal of ancient history), 250 (№ 3, 2004), 233-250.

25. Инвективы Саллюстия. Вступительная статья, издание латинского текста, перевод и комментарии-1, Vestnik drevneĭ istorii (Journal of ancient history), 249 (№ 2, 2004), 240-252.

26. "Eine Liste der Handschriften der im Sallust- und Cicerocorpus überlieferten Invektiven (Sallustii in Ciceronem et invicem Invectivae)", Eikasmos XIII, 2002, 273-286.

 

Β) ΑΛΛΑ

1. "'Комплекс-компиляция' и Стесихор в интерпретации А. Ф. Лосева" // Философ и его время. К 125-летию со дня рождения А. Ф. Лосева, сост. Е. А. Тахо-Годи, Moskau 2019; 246-254.

2. „Einleitung“ (zusammen mit Joachim Haas), in: Messen und Verstehen in der Wissenschaft. Interdisziplinäre Ansätze, M. Schweiker, J. Hass, A. Novokhatko, und R. Halbleib (Hg.). Metzler – Springer, Wiesbaden, 2017; 3-10.

3. „Lateinisch sprechende Gämsen in den Allgäuer Alpen: die Algoica rupicaprarum venatio von Franz Bernhard Freiherr von Hornstein“ (zusammen mit Wolfgang Kofler), in Alltag – Albtraum – Abenteuer: Gebirgsüberschreitung und Gipfelsturm in der Geschichte, M. Kasper, M. Korenjak, R. Rollinger, A. Rudiger (Hg.), Wien u.a. 2015; 168-184.

4. «A. Ф. Лосев о мифологии в древнеаттической комедии» //   Творчество А.Ф. Лосева в контексте отечественной и европейской культурной традиции. В 2 ч. Ред. А.А. Тахо-Годи, Е.А. Тахо-Годи. Т. 2. Мoskau 2013; 7-15.

5. «Зовёт за собою старик аргонавт, взывает трубой золотою: миф и символ в поэтике Андрея Белого и Эллиса» //    Античность и культура Серебряного века: К 85-летию А.А. Тахо-Годи. Мoskau 2010; 244-253.

6. “Florence in the Aegean: the uses of Dante in George Seferis’ poetry and prose”, in Hellēņu Mantojums: Riga 2nd International Conference of Hellenic Studies “Hellenic World and Us”, O. Lāms, I. Rūmniece (Hg.), Riga, University of Latvia 2008; 115-126.

 

 

AΡΘΡΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΕΣ

1. “Book trade, ancient”, “Epicharmus”, in The Encyclopedia of Greek Comedy (ed. by A. A. Sommerstein), vol. 1: A-F. Wiley Blackwell 2019; 142-143; 319-322.

2. “Readership, ancient”,  “Satyr drama”,  “Satyr drama, comic influence on”, in The Encyclopedia of Greek Comedy (ed. by A. A. Sommerstein), vol. 3: Pi-Z. Wiley Blackwell 2019; 802-803; 841-843; 843-844.

3. "Ancient theories of figures", Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics. Ed. by: G. K. Giannakis. Vol. 1: A-F. Leiden-Boston, Brill 2014; 589-592.

4. “Ancient theories of metaphor”, Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics. Ed. by: G. K. Giannakis. Vol. 2: G-O. Leiden-Boston, Brill 2014; 414-418.

5. “Ancient theories of tropes”, Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics. Ed. by: G. K. Giannakis. Vol. 3: P-Z. Leiden-Boston, Brill 2014; 441-445.

 

 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

1. Luca Castagnoli and Paola Ceccarelli (eds.). Greek Memories: Theories and Practices. CUP 2019. In: Classical World 114/1, 2020 (forthcoming)

2. A. Gostoli, A. Fongoni, F. Biondi (eds.), Poeti in Agone: Competizioni poetiche e musicali nella Grecia antica. Turnhout: Brepols, 2017. In: Bryn Mawr Classical Review 2020.09.16.

3. R. Mayhew, Aristotle's Lost Homeric Problems: Textual Studies. Oxford: Oxford University Press, 2019. In: Bryn Mawr Classical Review 2020.05.43.

4. Destrée, P. and Z. Giannopoulou (eds.). Plato's 'Symposium': A Critical Guide. Cambridge critical guides. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2017. In: Bryn Mawr Classical Review 2019.05.36.

5. F. Biondi, Teagene di Reggio rapsodo e interprete di Omero. Pisa and Rome: Fabrizio Serra Editore, 2015. In: The Classical Review 68/2, 2018, 329-331.

6. B. Maslov, Pindar and the Emergence of Literature, CUP 2015. In: Classical World 111/4, 2018, 583-585.

7. N. Worman, Landscape and the Spaces of Metaphor in Ancient Literary Theory and Criticism, CUP 2015. In: Journal of Hellenic Studies (137) 2017, 236-237.

8. A. T. Zanker, Greek and Latin Expressions of Meaning: The Classical Origins of a Modern Metaphor. Zetemata, 151. München:  Verlag C. H. Beck, 2016. In: Bryn Mawr Classical Review 2017.05.14.

9. M. Tamiolaki (ed.),  Kōmikos stephanos: nees taseis stēn ereuna tēs archaias Hellēnikēs kōmōdias (Rethymno 2014). In: Journal of Hellenic Studies (136) 2016, 204-205.

10. S. M. Ewegen, Plato's Cratylus: The Comedy of Language. (Bloomington: Indiana Univ. Pr. 2014). In: Bryn Mawr Classical Review 2015.07.16.

11. M. Frass, R. Breitwieser, G. Nightingale (eds.), Calamus: Festschrift für Herbert Graßl zum 65. Geburtstag. Philippika, 57.   (Wiesbaden 2013). In: Bryn Mawr Classical Review 2014.03.53.

12. S. Matthaios, F. Montanari, A. Rengakos (eds.), Ancient scholarship and grammar: archetypes, concepts, and contexts. Trends on classics: 8. (Berlin 2011). In: Classical World 106/4, 2013, 699-701.

13. U. Egelhaaf-Gaiser, D. Pausch, M. Rühl (hrsg.), Kultur der Antike: transdisziplinäres Arbeiten in den Altertumswissenschaften (Berlin 2011). In: Lexis. Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione classica, 30, 2012, 585-589.

14. G. Avezzù, P. Scattolin (hrsg.), I classici greci e i loro commentatori. Dai papiri ai marginalia rinascimentali (Rovereto 2006). In: Anzeiger für die Altertumswissenschaft, 63 (1/2), 2010, 1-3.

15. To please a shadow: о книге Ирины Игоревны Ковалёвой «В мастерской Кавафиса и другие очерки поэтики греческого модернизма» (Москва 2006). In:  Νυμφῶν ἄντρον: вопросы классической филологии XV. Сборник статей в честь А.А. Тахо-Годи. Мoskau 2010; 524-534.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

8.12.2019: Memoria and imago in Quintilian, Conference "Memory and Emotions in Antiquity", University of Crete, Rethymno

29.11.2019: Die Zeit- und Raummetaphorik in den Gedächtnistheorien von Cicero und Quintilian, Jahresversammlung Collegium Beatus Rhenanus, Seminar für Alte Geschichte, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg

30.10.2019: „Banale Witze sind mir zum Kotzen“: Suspense und Spannung in der Antike, Antrittsvorlesung, Philologische Fakultät, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg

19.6.2019: Metaphorical mapping and cognitive metaphor in 1st c. CE Roman linguistic thought, 20th International Colloquium on Latin Linguistics, Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands (Spain)

18.6.2019: Intensifying marker ecce and anchoring in Seneca's tragedies, Workshop on communicative anchoring in Latin, 20th International Colloquium on Latin Linguistics, Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands (Spain)

6.6.2019: Zum Chor-Modell in den Tragödien Senecas im antiken Rom und im 20. Jh., Tagung "Zwischen Apoll und Dionysos. Chöre im 20. Jahrhundert", Universität Salzburg

17.4.2019:  Many faces of Helen in Aristophanes' comedy: the hermeneutics of myth, Conference Gasparovskie Chtenija 2019: Social and Political Role of Myth in Classical Antiquity, Russian Presidential Academy for National Economy and Public Administration, Moskau

26.03.2019: К вопросу об этнонимах и коммуникации в классической Греции (V в. до Р.Х.) (= Zu den Ethnonymen und Ethno-Kommunikation in Griechenland (5. Jh. v. Chr.), Tagung Balkanskie Chtenija 15: «Балканский тезаурус: Коммуникация в сложно-культурных обществах на Балканах », Russische Akademie der Wissenschaften, Moskau.

16.11. 2018: Linguistics meets hermeneutics: reading early Greek critical texts, Conference "The Making of the Humanities VII: Linguistics Linked in the Humanities", University of Amsterdam.

18.10. 2018: «Комплекс-компиляция» и Стесихор в интерпретации А.Ф.Лосева ("Kompilationskomplex" und Stesichorus in Alexej Lossevs Interpretation), Tagung «Der Philosoph und seine Zeit: 125 Jahre A. F. Lossev», Lomonossov-Universität, Lossev-Haus Moskau.

15.09.2018: κοὐδ’ ἂν ἠττίκιζεν, εἰ μὴ τοὺς φίλους ἠισχύν[: imposing standards on the 5th c. BCE stage, Conference "Beyond Standards: Attic, the Koiné and Atticism", Faculty of Classics, University of Cambridge.

7.09.2018: παρὰ τῶν τεσσάρων τούτων σοφῶν: John Tzetzes as a critic, Conference "Tzetzes", Ca' Foscari University of Venice.

12.07. 2018: derat hoc unum mihi, spectator iste: Sichtbarkeit und Blickfunktion in den Tragödien Senecas, Probevortrag am Habilitationskolloquium, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Philologische Fakultät, Dekanat.

26.05.2018: δηλαδὴ τρίπους: on Epicharmus fr. 147 PCG, 12th Trends in Classics International Conference "Reconsidering Fragmentation In Ancient Greek Drama", Aristotle University of Thessaloniki.

21.11.2017: Das Quantitative und das Interpretative in den Digital Classics, Ringvorlesung Geisteswissensch@ften 4.0: Politik, Probleme & Potentiale der Digital Humanities, Englisches Seminar, Freiburg, Albert-Ludwigs-Universität.

14.11.2017: Gorgias als Philologe,  Tagung „20. Jahrhundert: Kultur und Zeit“ (=XX столетие: культура и время), Moskau, Lossev-Haus.

21.09.2017: Theatralizing epic gaze: Julius Caesar in Lucan and in the BBC series Rome, Tagung PONTES IX: Antikes Heldentum in der Moderne: Konzepte, Praktiken, Medien, Freiburg, Albert-Ludwigs-Universität

28.08.2017: Awareness of dialectal variation in 5th c. BCE Greece, Workshop Approaches to dialectal variation from antiquity, The 14th International Conference On The History of The Language Sciences, Paris, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3.

5.07.2017: Genre terminology in Old Greek Comedy, Conference Greek Drama V, University of British Columbia, Vancouver.

1.07.2017: Early Greek text exegesis, Hermeneutisches Kolloquium, Philosophisches Seminar, Freiburg, Albert-Ludwigs-Universität.

25.04.2017: The typology of linguistic metaphor in the 1st and 2nd c. CE Roman thought, 19th International Colloquium on Latin Linguistics, München, Thesaurus Linguae Latinae an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

8.04.2017: Scribal work in the 5th c. BCE Greek texts, Workshop Act of the scribe: interfaces between scribal work and language use, The Finnish Institute at Athens.

10.11.2016: Discussione sul paper di S. Caciagli “Ἐρωτικά. Saggi di lessico erotico in Aristofane e nella tradizione erudite”, il workshop internazionale Lessico del comico: Le parole della commedia greca tra ricezione antica e riusi moderni, Salone degli Affreschi, Palazzo Ateneo, Università degli studi di Bari Aldo Moro.

7.04.2016: Tripod, visuality and materiality in Epicharmus, Classical Association Annual Conference, The University of Edinburgh.

2.09.2015: Intensifiers in Greek comic fragments, 48th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Leiden University.

24. 7. 2015: Philological vocabulary before Plato: semantic networks and digital approaches (zusammen mit Matt Munson), Arbeitstagung "Digital Classics: methods, scholarly communication and genres of scholarly production", Freiburg, Albert-Ludwigs-Universität.

9.06.2015: On the term and concept of 'metaphor' in Quintilian, 18th International Colloquium on Latin Linguistics, Toulouse, Mirail – Université de Toulouse 2.

17.04.2015: Πρὸς ταύτας δ’ αὖ λέξον Ὁμήρου γλώττας. L’archaia e l’erudizione filologica nella Grecia del V secolo a.C., Ciclo di conferenze e seminari "Filologia e Letteratura Classica a Bologna (FLCB) 2014/2015", Università di Bologna.

7.4. 2015: Начало в тексте: о прологе древнеаттической комедии (= Der Beginn im Text: der Prolog der alten attischen Komödie), Tagung Balkanskie Chtenija 13: «Балканский тезаурус: Начало», Russische Akademie der Wissenschaften, Moskau.

23.03.2015: Epic markers in comic fragments, International Colloquium on Ancient Greek linguistics, Rome, Tor Vergata University.

4.12.2014: The Semantics of Vision and Visuality in Sicilian and Old Attic Comedy, Tagung Gaze, Vision and Visuality in ancient Greek literature, Freiburg, Albert-Ludwigs-Universität.

26.08.2014: Cratinus‘ Archilochuses versus Teleclides‘ Hesiods: comic titles and literary criticism, The 14th Congress of the International Federation of the Societies of Classical Studies (FIEC), Bordeaux.

28.05.2014: Literary Criticism in Epicharmus’ Comedy, The 43rd annual conference of the Israel Society for the Promotion of Classical Studies, Ben-Gurion University of the Negev (Be’er Sheva).

18.1.2014: Aristophanes’ Dramata als Komödie, XXXV. Metageitnia-Tagung, Université de Fribourg (Schweiz).

14.10.2013: A. Ф. Лосев о мифологии в древнеаттической комедии (= A.F. Lossev über die Mythologie der alten attischen Komödie), Tagung Творчество А.Ф. Лосева в контексте отечественной и европейской культурной традиции, Lomonossov-Universitäz und Lossev-Haus, Moskau.

8.10.2013: Ein Krieg im Gebirge: Bernhard Freiherr von Hornsteins „Algoica rupicaprarum venatio" (1749) (zusammen mit Wolfgang Kofler), 1. Montafoner Gipfeltreffen: Gebirgsüberschreitung und Gipfelsturm, Schruns.

23.05.2013: The use of the term metaphora in Latin linguistic discourse, 17th International Colloquium on Latin linguistics, Rome, Tor Vergata University.

27.3. 2013: Саввопулос и визуально-акустическое восприятие комедии (= Savvopoulos und die visuelle und akustische Wahrnehmung der Komödie), Tagung Balkanskie Chtenija 12: «Пять чувств sub specie балканской картины мира», Russische Akademie der Wissenschaften, Moskau.

7.08.2012: Baum und Berg in Bembos Aetna: Anmerkungen zum humanistischen Literatur- und Naturerlebnis (zusammen mit Wolfgang Kofler), the 15th Congress of the International Association for Neo-Latin Studies (IANLS), Münster Universität.

19.4.2012: Драматическая функция натурфилософского дискурса в "Облаках" Аристофана (= Die dramatische Funktion des naturphilosophischen Diskurses in Aristophanes' "Wolken"), Tagung Gasparovskie Chtenija 2012: Структура античной драмы, Die Russische Staatliche Geisteswissenschaftliche Universität, Moskau.

20.1.2012: Ὀρθοέπεια in der alten attischen Komödie, XXXIII. Metageitnia-Tagung, Universität Innsbruck.

7.06.2011: Metalanguage of Roman satire, 16th Conference on Latin Linguistics, Department of Linguistics and Philology, Uppsala University.

22.3. 2011: Тьма и мрак в древней аттической комедии (= Dunkelheit und Finsternis in der alten attischen Komödie), Tagung Balkanskie Chtenija 11: «Балканский спектр: От света к цвету», Russische Akademie der Wissenschaften, Moskau.

21.02.2010: Kritiktheorie in der Antike, Tagung Kunst, Erkenntnis, Wissenschaft: Formen des Wissens von der Antike bis heute, Universität Vechta.

26.08.2009: Palm and Fist, or on the metaphorical use of πλατύς and στρογγύλος as rhetorical criteria, The 13th Congress of the International Federation of the Societies of Classical Studies (FIEC), Berlin.

12.06.2009: Macrobii Saturnaliorum libri 5 et 6: on the use of rhetorical terminology, Conference Intermixti spiritus oris. The interface between rhetoric and poetry in Late Antiquity, Universiteit Gent.

5.04.2009: Musas si uendis Lauernae: pursuing the semantics of fur/plagiarius/compilator/imitator, 15th Conference on Latin Linguistics, Innsbruck University.

31.3.2009: «Обряды перехода» в мифе об Ифигении: Какояннис интерпретирует Еврипида (= «Übergangsriten» im Iphigenie-Mythos: Cacoyannis interpretiert Euripides), Tagung Balkanskie Chtenija 10: «Переходы. Перемены. Превращения.», Russische Akademie der Wissenschaften, Moskau.

23.11.2005: Георгос Сеферис и miglior fabbro: диалог с Данте (= Georgios Seferis und miglior fabbro: Dialog mit Dante), Tagung Balkanskie Chtenija 8: «В поисках «западного» на Балканах», Russische Akademie der Wissenschaften, Moskau.