Ανακοίνωση για την παραλαβή πτυχίων (εξεταστική Ιουνίου 2020)


Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Φιλολογίας που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική του Ιούνιου του 2020 και επιθυμούν να παραλάβουν το πτυχίο τους θα πρέπει:

i. Να αποστείλουν mail από Παρασκευή 11/09/2020 στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας (szegou@lit.auth.gr ή akarakol@lit.auth.gr) ζητώντας της έκδοση του τίτλου τους.

ii. Να κλείσουν τηλεφωνικά ραντεβού είτε για την παραλαβή του πτυχίου τους από τη θυρίδα της Γραμματείας (καθημερινές από 12.00 μέχρι 13.30) με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, είτε για να στείλουν εξουσιοδοτημένο courier για την παραλαβή του.