Αλέξανδρος Τάντος - Ανακοίνωση για ημερομηνίες εξέτασης - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ


Τα μαθήματα του κυρίου Τάντου θα εξεταστούν προφορικά στις ακόλουθες ημερομηνίες: ΓΛΩ304 (5 και 6/9), ΓΛΩ379 (12 και 13/9), ΓΛΩ397 (26/9). Για τις λίστες των συμμετεχόντων στις εξετάσεις θα ενημερωθείτε μέσω elearning.