ΜΕΦ 278 (Η. Ταξίδης) - Εξεταστική Σεπτεμβρίου


Όσοι/-ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προφορικές εξ αποστάσεως εξετάσεις του μαθήματος παρακαλούνται να το δηλώσουν με μήνυμά τους στη διεύθυνση itaxidis@lit.auth.gr το αργότερο μέχρι τις 4/9.