Ψήφισμα για την απώλεια του Ντίνου Χριστιανόπουλου