Εξεταστική Σεπτεμβρίου ΝΕΦ 202. Διδ.: Σ. Σταυρακοπούλου


Εξεταστική Σεπτεμβρίου ΝΕΦ 202. Διδ.: Σ. Σταυρακοπούλου

Θα ισχύσει ό,τι ακριβώς με την εξεταστική Ιουνίου: απαλλακτική εργασία παραδοτέα ως την 31η Αυγούστου ή γραπτή εξέταση σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα.