Εμβόλιμη εξεταστική ΓΣΓ228 (Β.Καραφουλίδου)


Εμβόλιμη Εξεταστική ΓΣΓ 228
Εξ αποστάσεως προφορική εξέταση

Πέμπτη 2 Ιουλίου, 10:00-11:00 π.μ.

1)        Γανίκα Σταυρούλα
2)        Λόλα Κωνσταντίνα
3)        Παναγιωτίδου Ναταλία
4)        Παπαδοπούλου Δέσποινα

Οδηγίες για τις λεπτομέρειες της εξέτασης έχουν σταλεί ηλεκτρονικά. Για οποιαδήποτε τυχόν διευκρίνιση, οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη διδάσκουσα.