ΓΛΩ 302 - Εξετάσεις (Γ. Γιαννάκης)


Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στο μάθημα ΓΛΩ 302 θα εξεταστούν σε δυο τμήματα ως ακολούθως:
Τμήμα Α: οι φοιτητές του Β Εξαμήνου, Τρίτη 7 Ιουλίου, ώρα 15.00-17.00.
Τμήμα Β: οι φοιτητές των υπόλοιπων εξαμήνων, Τρίτη 7 Ιουλίου, ώρα 19.00-21.00.
Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί αυστηρά και χωρίς εξαιρέσεις η παραπάνω κατανομή των τμημάτων.