ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΑΕΦ 101 (διδ. Α. Λάμαρη)


Η εξέταση του μαθήματος ΑΕΦ 101 (διδ. Α. Λάμαρη) για την εμβόλιμη εξέταση Ιουνίου - Ιουλίου 2020, θα γίνει στις 8 Ιουλίου, ώρα 15.00, μέσω της σελίδας elearning του μαθήματος.