ΔΙΔ ΛΟΓ 040 - ανακοίνωση για τις εξετάσεις


Όσοι έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εξ αποστάσεως προφορική εξέταση του μαθήματος θα ενημερωθούν μέσω του e-learning για την ακριβή μέρα και ώρα, καθώς και για το link και τη διαδικασία της εξέτασης.