Εμβόλιμη εξεταστική ΜΕΦ 221 (διδ. Σ. Κοτζάμπαση)


Η εξέταση του μαθήματος ΜΕΦ 221, διδ. Σ. Κοτζάμπαση, για την εμβόλιμη εξεταστική Ιουνίου 2020, θα γίνει στις 19 Ιουνίου, ώρα 11:30 μέσω της σελίδας elearning του μαθήματος.