Εμβόλιμη εξεταστική ΛΦΙ 125 (διδάσκουσα Τσίτσιου)


ΛΦΙ 125, Χρ. Τσίτσιου – Εαρινό εξάμηνο, Εμβόλιμη εξεταστική

Οι φοιτήτριες/ες που δήλωσαν συμμετοχή στις εξετάσεις παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα στην ηλ. διεύθυνση ctsitsiou@lit.auth.gr μέχρι και την Παρασκευή 12/6/20.