Εμβόλιμη εξεταστική ΓΛΩ396 (διδ. Ρεβυθιάδου)


Η εξέταση του ΓΛΩ396 θα γίνει προφορικά στις 16 Ιουνίου 2020 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

5.00μμ: Στεφανία-Χριστίνα Χαρίτου, Βαλεντίνα Καραγεωργίου, Χριστίνα Τσιμινάκη

 

5.45μμ: Γεωργία Καρακασίδου, Θεοδώρα Ζαβιτσάνου, Χριστίνα Χρυσούλα Βλάχου

 

6.30μμ: Ειρήνη Νικοπούλου, Μαρία Παταρά, Ελένη Ρούμπου

 

7.15μμ: ΝΕΡΤΙΛΑ ΤΖΕΝΤΙΚΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΤΙΛΗΣ

 

Θα συνδεθείτε στην πλατφόρμα του zoom την ώρα που αναφέρεται στο πρόγραμμα για κάθε ομάδα (για υπερσύνδεσμο και πληροφορίες, στείλτε μου email εφόσον δεν λάβατε το παρόν μήνυμα με τις σχετικές πληροφορίες στον ιδρυματικό σας λογαριασμό μέσω του συστήματος Universis).

 

 

Η διδάσκουσα

Α. Ρεβυθιάδου