ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (διδ. Κοντούλη Κλεοπάτρα)


Καλούνται οι φοιτητές ( στων οποίων το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών υπήρχε ξένη γλώσσα) που επιθυμούν να συμμετέχουν στις προφορικές εξετάσεις των Αγγλικών Α, Β, Γ και Δ εξαμήνου να το δηλώσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της διδάσκουσας (cleopatr@lance.auth.gr ) μέχρι και την Τρίτη 9 Ιουνίου.

Πιθανή ημερομηνία εξέτασης είναι η 15η Ιουνίου.