ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020