ΓΛΩ 398 Γλωσσικές επαφές


Το τηλεμάθημα Γλωσσικές Επαφές θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη κατά τις ώρες 8.30-11.00, μέσω skype για επιχειρήσεις, στο σύνδεσμο

 https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/kyrdoris/377YZ8B4

Δ. Κυριαζής