ΘΕΓ 808 (Διδ. Θεοδωροπούλου)


Η κ. Θεοδωροπούλου θα διδάξει κατά το εαρινό εξάμηνο το μεταπτυχιακό μάθημα ΘΕΓ 808: Ζητήματα Θεωρητικής Γλωσσολογίας Ι. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν με τη μορφή τηλεμαθημάτων. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα στο mail: mtheod@lit.auth.gr