ΔΙΔ ΛΟΓ 040 (Ε. Χ. ΠΕΤΚΟΥ)-ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ


Το μάθημα θα διεξάγεται από απόσταση σύμφωνα με το πρόγραμμα (Τετάρτη, ώρες 13.30-16.00) μέσω της υπηρεσίας Skype for Business για όσο διάστημα το πανεπιστήμιο δεν θα λειτουργεί. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές έχουν λάβει προσκλήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning και μπορούν να βρουν οδηγίες στην ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/skypemeeting.