ΝΕΦ 255 (Λ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ) - ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ


Το μάθημα  θα διεξάγεται διαδικτυακά τη μέρα και την ώρα που αναφέρεται στο Πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου (Τρίτη 13.30-16.00), μέσω της υπηρεσίας Skype for Business του Microsoft Office365 Education (https://it.auth.gr/el/news/2020-03-11/4890), για όσο διάστημα το Πανεπιστήμιο δεν θα λειτουργεί.

 Ο υπερσύνδεσμος που θα ακολουθούν οι φοιτητές, για να συνδέονται, και περισσότερες πληροφορίες αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση με την οποία έχουν εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος.