ΓΣΓ 294 και ΝΕΦ 627 (ανακοίνωση εξ αποστάσεως μαθημάτων)


ΓΣΓ 294 και ΝΕΦ 327 (εξ αποστάσεως)

Τα μαθήματα ΓΣΓ 294 και ΝΕΦ 627 θα διεξάγονται από απόσταση σύμφωνα με το πρόγραμμα (μέρες και ώρες) για όσο διάστημα το πανεπιστήμιο δεν θα λειτουργεί.
Σχετικά ενημερωτικά μηνύματα έχουν ήδη αποσταλεί στους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα e-learning των συγκεκριμένων μαθημάτων, ενώ θα ακολουθήσουν και σχετικές οδηγίες.
Η διδάσκουσα
Μαρία Ακριτίδου