ΔΙΔΓΛΩ 070 και ΓΛΩ 394 (Διδ. Κουτσογιάννης)


"Τα μαθήματα ΔΙΔΓΛΩ 070 και ΓΛΩ 394 θα διεξάγονται από απόσταση σύμφωνα με το πρόγραμμα (μέρες και ώρες) για όσο διάστημα το πανεπιστήμιο δεν θα λειτουργεί. Σχετικές προσκλήσεις έχουν αποσταλεί σε όλους τους/τις φοιτητές/τριες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα του elearning."