ΓΛΩ 341 (ΔΙΔ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)


ΓΛΩ 341: Οι φοιτητές που επιθυμούν να αναλάβουν εργασία στο μάθημα ΓΛΩ 341 μπορούν να επιλέξουν θέμα από σχετικό κατάλογο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο lit.auth.gr και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που δίνονται εκεί. Οι ώρες συνεργασίας, όπως και οι παραδόσεις, θα ξεκινήσουν όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες των πανεπιστημιακών αρχών.