ΑΕΦ 143 ( Ακροατήριο κ. Πλαστήρα )


Την Τετάρτη 11 Μαρτίου θα γίνει ένα εμβόλιμο μάθημα το μεσημέρι, 1.30 με 4, στην αίθουσα 201 Α, για να αναπληρωθεί το μάθημα της 17ης Φεβρουαρίου, το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε λόγω εξετάσεων.