αναβολή ωρών συνεργασίας (ΔΙΔ. ΙΑΤΡΟΥ)


Αύριο Τρίτη 10. 03 οι ώρες συνεργασίας δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω ασθενείας. Μ. Ιατρού