ΠΛ ΙΙ ανακοίνωση


Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Φιλολογίας που πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα ΠΛ ΙΙ να έρθουν άμεσα στη βιβλιοθήκη του τομέα ΜΝΕΣ να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στις λίστες που έχουν απομείνει διότι τα μαθήματα του πρώτου κύκλου ξεκινούν την Δευτέρα 24/2/20.